No 7 (2015)

Kształcenie bibliotekarzy w Polsce i na świecie

Spis treści

Kształcenie bibliotekarzy w Polsce i na świecie - nr 7/2015
Maria Stachnik
Od redakcji
Maria Stachnik
PDF

Artykuły

Jerzy Krawczyk
PDF
Agnieszka Tomasik
PDF
Joanna Dziak
PDF
Gabriela Meinardi
PDF
Sławomir Sobczyk
PDF
Ewa Piotrowska
PDF

Działalność edukacyjna bibliotek

Renata Ciesielska-Kruczek
PDF
Daniel Ziarkowski
PDF

Sprawozdania

Kongres bibliotekarzy europejskich
Marzena Błach
PDF
Biblioteki w Stambule
Ewa Piotrowska, Renata M. Zając
PDF
Sprawozdanie z XI konferencji cyklu „Automatyzacja Bibliotek”
Gabriela Meinardi, Maria Stachnik
PDF
IX Konferencja Zarządzanie i Organizacja Bibliotek „Zarządzanie zasobami niematerialnymi bibliotek w społeczeństwie wiedzy”, Gdańsk 14-15 maja 2015 r. Sprawozdanie z obrad
Marzena Błach, Ewa Rudnicka
PDF
Sprawozdanie z III Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej. Projektowanie informacji”
Agnieszka Folga, Joanna Kołakowska
PDF

Wydarzenia

Bartłomiej Duda
PDF
Noc w Bibliotece: kultura amerykańska
Piotr Milc
PDF

Rekomendacje

Nowości w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Gabriela Meinardi
PDF

Artykuły sponsorowane

Bartłomiej Gładysz, Paweł Wiśniewski
PDF
Systemy biblioteczne następnej generacji
Piotr Marcinkowski, Krzysztof Lityński
PDF
Skanery dziełowe w służbie bibliotek
Piotr Rydzek
PDF