RFID UHF i HF w bibliotekach

Bartłomiej Gładysz, Paweł Wiśniewski

Abstrakt


W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania innowacyjnej technologii identyfikacji radiowej (RFID) do wsparcia, przyspieszenia i automatyzacji procesów związanych z obiegiem zbiorów w bibliotekach. Zaprezentowano zasady działania technologii, podstawowe elementy składowe infrastruktury oraz dwa wykorzystywane w bibliotekach standardy radiowe. Celem artykułu jest zaprezentowanie potencjału technologii RFID dla bibliotek oraz zasygnalizowanie różnic i zbudowanie podstaw do dalszych rozważań na temat standardów radiowych.

 


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aydin K., Yildirim S., Case study about RFID system in library services, “International Journal of Synergy and Research”, 2012, Vol. 1, nr 2, s. 91-102.

Ayre L. B., Finding library solutions in adjacent industries, “Collaborative Librarianship”, [online], 2013, Vol. 5, nr 4, s. 256-257 [dostęp: 2015-05-25]. Dostępny w World Wide Web: http://tinyurl.com/madvfp2.

Banks J.[et al.], RFID applied, Hoboken 2007.

Bahri S., Ibrahim A., RFID in libraries: a case study on implementation, “Library Hi Tech News”, 2013, Vol. 30, nr 5, s. 21-26.

Bi Ch., Cao J., Sheng X., Radio Frequency Identification Technology and its application in the library. In Liu Ch., Chang J., Yang A. (eds.), Information Computing and Applications: Second International Conference, Qinhuangdao, China, October 28-31, 2011. Proceedings, Part 2, Berlin - Heidelberg, 2011, s. 646-651. DOI 10.1007/978-3-642-27452-7_87.

Butters A., RFID for libraries: a comparison of High Frequency (HF) and Ultra High Frequency (UHF) options, “Australasian Public Libraries and Information Services”, 2008, Vol. 21, nr 3, s. 120-134.

Ching S., Tai A., HF RFID versus UHF RFID - technology for library service transformation at City University of Hong Kong, “Journal of Academic Librarianship”, 2009, Vol. 35, nr 4, s. 347-359. DOI 10.1016/j.acalib.2009.04.005.

Ching S. H. [et al.], The right UHF RFID tags for libraries – criteria, concern and issues. In Turcu C. (ed.), Designing and deploying RFID applications [online], 2011, s. 345-362 [dostęp: 2015-05-25]. Dostępny w World Wide Web: http://tinyurl.com/lgsddut.

Chrobak P., Zastosowanie technologii RFID i EPC w systemach globalnej identyfikacji. In Goliński J. [et al.] (red.), Współczesne aspekty informatyzacji. T. 2, Warszawa, 2010, s. 401-408.

Danish Agency for Culture, RFID in libraries. Q&A [online], 2014 [dostęp: 2015-05-25]. Dostępny w World Wide Web: http://tinyurl.com/lnmmuma.

Dobkin D., The RF in RFID: UHF RFID in practice, Oxford 2012.

Dwivedi Y. [et al.], RFID systems in libraries: an empirical examination of factors affecting system use and user satisfaction, “International Journal of Information Management”, 2013, Vol. 33, nr 2, s. 367-377.

Edwards S., Fortune M., Guide to RFID in libraries [online], 2008 [dostęp: 2015-05-25]. Dostępny w World Wide Web: http://tinyurl.com/nssaetz.

Finkenzeller K., RFID Handbook, New York, 2010.

Fortune M., E-mail. Temat: RE:Survey. Adresat: Bartłomiej Gładysz. Data: 8.01.2015 20:27.

Gampl B., Robeck M., Clasen M., The RFID reference model. IN GIL Jahrestagung [online], 2008, s. 55-58 [dostęp: 2015-05-25]. Dostępny w World Wide Web: http://tinyurl.com/oramzop.

Gładysz B., Analiza systemów identyfikacji obiektów w łańcuchach logistycznych, Warszawa 2007.

Gładysz B., Rynki technologii RFID w Polsce, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw”, 2012, nr 7, s. 32-41.

Gładysz B., Rynki technologii RFID w Polsce (2014), „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw”, 2014, nr 3, s. 45-54.

GUS, Działalność instytucji kultury w Polsce w 2012 r. Warszawa 2012.

Hardgrave B., Armstrong D., Riemenschneider C., RFID assimilation hierarchy. In 40th Hawaii International International Conference on Systems Science: abstracts proceedings, Waikoloa, 2007, s. 224b. DOI 10.1109/HICSS.2007.469.

Hardgrave B., Waller M., Miller R., RFID’s impact on out of stocks: a sales velocity analysis, Fayetteville 2006.

Hardgrave B., Aloysius J., Goyal S., Does RFID improve inventory accuracy? A preliminary analysis, “International Journal of RF Technologies”, 2009, Vol. 1, nr 1, s. 44-56. DOI 10.1080/17545730802338333.

Hui W.-Y., Luk B., Liu L., EPC RFID technology for library applications, “Measurement and Control”, 2013, Vol. 46, nr 1, s. 26-30. DOI 10.1177/002029401304600104.

Hunt V. D., Puglia A., Puglia M., RFID – a guide to radio frequency identification, Hoboken 2007.

The RFID Knowledgebase. In IDTechEx [online], 2015 [dostęp: 2015-05-25]. Dostępny w World Wide Web: http://www.idtechex.com/knowledgebase.

ISO 28560:2011 Information and documentation - RFID in libraries.

Kern Ch., Radio-frequency-identification for security and media circulation in libraries, “Electronic Library”, 2004, Vol. 22, nr 4, s. 317-324. DOI 10.1108/02640470410552947.

Li S., Godon D., Visich J., An exploratory study of RFID implementation in the supply chain, “Management Research Review”, 2010, Vol. 33, nr 10, s. 1005-1015. DOI 10.1108/01409171011084003.

Madhusudhan M., RFID technology implementation in two libraries in New Delhi, “Program: electronic library and information systems”, 2010, Vol. 44, nr 2, s. 149-157. DOI 10.1108/00330331011039508.

NISO, RFID in U.S. libraries [online], 2012 [dostęp: 2015-05-25]. Dostępny w World Wide Web: http://tinyurl.com/nf834p8.

PN-EN ISO 9000:2001.

Glossary of RFID terms. In RFID Journal [online], 2015 [dostęp: 2015-05-25]. Dostępny w World Wide Web: http://tinyurl.com/or8a5vd.

Roberti M., What Is RFID?. In RFID Journal [online], 2011 [dostęp: 2015-05-25]. Dostępny w World Wide Web: http://tinyurl.com/omu2aeg.

Roh J. J., Kunnathur A., Tarafdar M., Classification of RFID adoption: an expected benefits approach, “Information and Management”, 2009, Vol. 46, nr 6, s. 357-363. DOI 10.1016/j.im.2009.07.001.

Yao W., Chu Ch.-H., Li Z., The adoption and implementation of RFID technologies in healthcare: a literature review, “Journal of Medical Systems”, 2012, Vol. 36, nr 6, s. 3507-3525. DOI 10.1007/s10916-011-9789-8.
Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

ISSN 2299-565X