Informacja i jej rola w procesie kulturotwórczym

Daniel Ziarkowski

Abstrakt


Informacja od zawsze kształtowała świat i wyobrażenie o nim. Od zawsze, tzn. odkąd wykształciły się pierwsze kody językowe między poszczególnymi gatunkami zwierząt a ostatecznie człowieka. Zachowania jednych wpływały na zachowania drugich, dawały poszczególnym jednostkom asumpt, sygnał do działania. Do działania, czyli do tworzenia. Na tworzeniu natomiast zasadza się kultura przez niektórych nazywana cywilizacją. Można by ten proces porównać do ciała, w którym żyły tłoczą informacje do najważniejszych tkanek organizmu; informacje złe, niszczycielskie deformują organizm i wypaczają jego naturalny obraz. Informacje dobre, tj. budujące i kreatywne modelują
go i nadają mu nowy, lepszy charakter. Stąd mowa o kulturotwórczej roli informacji.


Słowa kluczowe


informacja; kultura; biblioteka; kultura informacyjna;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bjerke B., Kultura a style przywództwa : zarządzanie w warunkach globalizacji, Kraków 2004.

Gałczyński J., Informacja jako szczególny rodzaj towaru, ”Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie”, 1998, nr 56, s. 6-17.

Gaziński R., Zmienna czy trwała natura biblioteki naukowej? In Ganińska H. (red.), Biblioteki naukowe w kulturze i cywilizacji : działania i codzienność. T. 1, Poznań, 2005, s. 2.

Jaskowska B., Biblioteka w kulturze – kultura w bibliotece: procesy informacyjno-biblioteczne na tle polskiej kultury narodowej. In Ganińska H. (red.), Biblioteki naukowe w kulturze i cywilizacji : działania i codzienność. T. 1, Poznań, 2005, s. 5.

Kwaśniewicz W. (red.), Encyklopedia socjologii. T. 2, Warszawa 1999.

Starosta B., Świadomość kształtuje byt, ”Studia Semiotyczne”, 1994, nr 19-20, s. 38.

Stefanowicz B., Informacja jako zasób strategiczny, ”Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, 2004, nr 7, s. 11.
Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

ISSN 2299-565X