Program Erasmus jako sposób podnoszenia kompetencji bibliotekarzy na przykładzie Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej

Joanna Dziak

Abstrakt


Od 1987 roku Unia Europejska w ramach programu Erasmus wspiera zdobywanie nowych kompetencji i współpracę wyższych uczelni m.in. poprzez finansowanie wymiany studentów i kadry dydaktycznej. Od 2007 r. umożliwiła także bibliotekarzom zatrudnionym  w szkołach wyższych odbywanie staży zagranicznych.

W artykule zaprezentowano problem wykorzystania programu Erasmus do podnoszenia kwalifikacji zawodowych bibliotekarzy na podstawie doświadczeń pracowników Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej. Wśród uczestników programu Erasmus przeprowadzono ankietę, w której ocenili oni przygotowania i przebieg stażu oraz jego przydatność w rozwoju zawodowym. Analiza wyników ankiety oraz powtórne uczestnictwo części stypendystów w programie świadczy o tym, że jest to interesująca forma poszerzania wiedzy i zdobywania nowych doświadczeń.


Słowa kluczowe


biblioteka akademicka; bibliotekarz; podnoszenie kwalifikacji zawodowych; program Erasmus; staż zagraniczny;

Pełny tekst:

PDF


Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

ISSN 2299-565X

Deklaracja dostępności