Belgia – jeden kraj – dwa systemy szkolnictwa : wpływ konfliktu językowego na politykę oświatową

Gabriela Meinardi

Abstrakt


W artykule zaprezentowano system oświatowy w Belgii z uwzględnieniem struktury poszczególnych szczebli szkolnictwa. Przedstawiono głównie sytuację szkolnictwa wyższego, wydobywając specyfikę odrębnych systemów kształcenia w dwóch strefach językowych - francuskiej i niderlandzkiej. Naświetlono też rys historyczny wpływu konfliktu językowego na politykę oświatową w Belgii. Najwięcej miejsca poświęcono systemowi kształcenia bibliotekarzy w tym kraju, prezentując główne ośrodki we wspólnocie francuskiej, które przygotowują studentów do zawodu bibliotekarza-dokumentalisty.


Słowa kluczowe


Belgia; system oświatowy; szkolnictwo wyższe; kształcenie bibliotekarzy; konflikt językowy;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bibliotekarstwo belgijskie - między tradycją a nowoczesnością [online], 2013 [dostęp: 2015-01-13]. Dostępny w World Wide Web: http://pbw.gda.pl./bibliotekarstwo belgijskie.

Dziewulak D., Systemy oświatowe UE, Warszawa 1997.

Haute École Paul-Henri Spaak [online], 2013 [dostęp : 2015-01-13]. Dostępny w World Wide Web: http://fr.wikipedia.org/wiki/Haute_%C3%89cole_Paul-Henri_Spaak.

Kosętka H., Rogoż M., Biblioteki Belgii oraz system kształcenia ich pracowników, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia”, 2008, nr 6, s. 222- 226.

Łaptos J., Belgia, Warszawa 2005.

Mosakowski R., Szkolnictwo wyższe w Belgii, „Forum Akademickie”, [online], 2001, nr 5 [dostęp : 2015-01-26]. Dostępny w World Wide Web: http://forumakad.pl/archiwum/2001/05/artykuly/16-studia_za_granica.htm.

Orzechowski M., Belgijska melancholia: Belgia dla nieprzekonanych, Warszawa 2011.

Oświata w Belgii [online], 2014 [ dostęp : 2015-01-26]. Dostępny w World Wide Web: http://pl.wikipedia.org/wiki/Oświata w Belgii.

Struktura systemu oświatowego w Belgii [online], 2015 [dostęp : 2015-01-26]. Dostępny w World Wide Web: http://sciaga.pl./tekst/30586-31-struktura systemu.
Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

ISSN 2299-565X