Kształcenie brokerów informacji w Polsce

Agnieszka Tomasik

Abstrakt


W artykule przedstawiono wpływ rozwoju techniki informatycznej na proces gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji. Omówiony został wpływ cyberprzestrzeni i Internetu na kształtowanie współczesnego sektora informacyjnego. Wyjaśniono terminy broker informacji, infobroker, społeczeństwo informacyjne, szum informacyjny. Przedstawiono krótką historię początków infobrokerstwa. Omówiono najistotniejsze międzynarodowe organizacje i stowarzyszenia związane z infobrokerstwem. W artykule zaprezentowano charakterystykę kompetencji i umiejętności osoby trudniącej się pozyskiwaniem informacji. Opisano ofertę edukacyjną polskich uczelni kształcących przyszłych brokerów informacji.


Słowa kluczowe


infobrokerzy; wyszukiwanie informacji; zarządzanie wiedzą;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


AIIP: Association of Independent Information Professionals [online], 2015 [dostęp: 2015-06-02]. Dostępny w World Wide Web: http://www.aiip.org/.

Archwistyka współczesna i infobrokerstwo. In Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie [online], 2015 [dostęp: 2015-06-02]. Dostępny w World Wide Web: http://www.uwm.edu.pl/human/index.php?option=com_content&view=article&id=160&Itemid=2.

Brokering informacji. In Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego [online], 2015 [dostęp: 2015-06-02]. Dostępny w World Wide Web http://www.ka.edu.pl/rekrutacja-studia-1-stopnia/wziks/brokering-informacji/.

Brokerstwo informacji (infobroker). In Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki [online], 2015 [dostęp: 2015-06-02]. Dostępny w World Wide Web: http://wssmia.edu.pl/podyplomowe/brokerstwo-informacji-infobroker/.

Głowacka E., Ekologia informacji - sposób na choroby informacyjne?, „Forum Bibliotek Medycznych”, 2009, nr 2, s. 15.

Infobrokering i zarządzanie informacją - nabór na kurs e-learningowy. In Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich [online], 2015 [dostęp: 2015-06-02]. Dostępny w World Wide Web: http://www.sbp.pl/artykul/?cid=13226.

Information broker. In Cambridge Dictionaries Online [online], 2015 [dostęp: 2015-06-02]. Dostępny w World Wide Web: http://dictionary.cambridge.org/dictionary/business-english/information-broker.

Karvalics L. Z., Information society what is it exactly? (The meaning, history and conceptual framework of an expression), Budapest, 2007, s. 5.

Kowalska M., Kształcenie infobrokerów w Toruniu, „Folia Toruniensia”, [online], 2011, t. 11 [dostęp: 2015-06-02]. Dostępny w World Wide Web: https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/419/Infobrokerzy.pdf.

Król A., Broker informacji - powstawanie nowego zawodu, „Zagadnienia Naukoznawstwa”, 2004, nr 1, s. 73.

Levine M. M., A brief history of information brokering, “Bulletin of the American Society for Information Science”, [online], 1995, Vol. 21, nr 3 [dostęp: 2015-06-02]. Dostępny w World Wide Web: https://www.asis.org/Bulletin/Feb-95/levine.html.

Nowak E. P., Broker informacji - odpowiedź na zapotrzebowanie XXI wieku, „Zagadnienia Informacji Naukowej”, 2006, nr 1, s. 53.

Nowy kierunek studiów - celebrystyka. In Uniwersytet Śląski w Katowicach [online], 2014 [dostęp: 2015-06-02]. Dostępny w World Wide Web: http://www.us.edu.pl/nowy-kierunek-studiow-celebrystyka.

Podyplomowe Studia Infobrokerstwa i Zarządzania Informacją. In Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK [online], 2015 [dostęp 2015-06-02]. Dostępny online w World Wide Web: http://www.inibi.umk.pl/infobrokerstwo/profil.html.

Stowarzyszenie Profesjonalistów Informacji [online], 2015 [dostęp: 2015-06-02]. Dostępny w World Wide Web: http://www.spi.org.pl/.

Studia podyplomowe na Uniwersytecie Łódzkim: broker informacji. In Uniwersytet Łódzki [online], 2015 [dostęp: 2015-06-02]. Dostępny w World Wide Web: http://www.uni.lodz.pl/studia/studium,tematyka,451.

Uniwersytet Jagielloński Elektroniczna Rejestracja Kandydatów [online], 2015 [dostęp 2015-06-02]. Dostępny w World Wide Web: https://www.erk.uj.edu.pl/studia/katalog/rok_rekrutacji/15/widocznosc/t/tryb_ubiegania/s.

Wenta U., Broker informacji nowy zawód na nowe czasy, „Bibliotekarz Zachodniopomorski”, 2007, nr 2, s. 38.

Zarządzanie dokumentacją, infobrokerstwo i archiwistyka. In Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie [online], 2015 [dostęp: 2015-06-02]. Dostępny online w World Wide Web: http://historia.up.krakow.pl/?page_id=7133.

Żelazny R., Raport Obserwatorium ICT: społeczeństwo informacyjne, Katowice 2013.
Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

ISSN 2299-565X