Konferencja - baner
Logo BG UP

Logo UP


Patroni medialni:


Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Poradnik Bibliotekarza

Instytut Książki

Biblioteka w Szkole

Lustro Biblioteki

Magiczny Kraków - Oficjalny miejski serwis
Strona główna >> Wprowadzenie
Polish
English
Facebook.pl

Wprowadzenie

Pierwsza konferencja Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej, która odbyła się w 2011 r. ukazała potrzebę wymiany poglądów i doświadczeń na temat m.in. zastosowania nowych technologii komunikacyjnych w pracy bibliotekarza. Pojęcia Web 2.0 oraz biblioteka 2.0 wielokrotnie pojawiały się podczas wystąpień, dlatego postanowiliśmy nawiązać do tych zagadnień w naszej drugiej konferencji.

Wśród najczęściej wskazywanych atrybutów biblioteki 2.0 wymienia się m.in. zastosowanie serwisów społecznościowych do komunikacji z użytkownikami oraz do poszerzenia i uatrakcyjnienia oferty. Biblioteka nie stanie się dwuzerowa wyłącznie dzięki nowoczesnym narzędziom informatycznym i profilowi na Facebooku. Nie mniej istotny jest odpowiednio wykwalifikowany pracownik, otwarty na wprowadzanie innowacji, wyposażony w wiedzę i umiejętności pozwalające mu wykorzystać osiągnięcia technologii informacyjnej. Słowem: BIBLIOTEKARZ 2.0.

Termin ten występuje w literaturze amerykańskiej już od 2005 r., mimo iż nazwa nawiązuje do Internetu bibliotekarza 2.0 nie cechuje wyłącznie sprawność w posługiwaniu się technologią informacyjną. Charakteryzuje się on przede wszystkim innowacyjnym i kreatywnym podejściem do kształtowania usług bibliotecznych, posiada łatwość komunikacji z użytkownikami, analizuje ich potrzeby i wymagania wyciągając wnioski, jest trendspotterem, potrafi szybko podejmować dobre decyzje i nie ustaje w dążeniu do uzyskania najwyższej jakości usług bibliotecznych. Bibliotekarz 2.0 to - zdaniem Stephena Abrama - „guru ery informacji”.

Podczas naszej konferencji chcemy wymienić się przemyśleniami i doświadczeniami na ten temat, a także zastanowić się: jaką wiedzę, umiejętności i kompetencje powinien posiadać współczesny bibliotekarz/specjalista informacji. Czy powinien rozwijać swe umiejętności w zakresie technologii informacyjnej? Czy może w zakresie kontaktów z użytkownikiem. Które z tradycyjnych umiejętności zawodowych pozostały nadal aktualne? Czy wzorem innych krajów powinniśmy rozważać zmianę nazwy kierunków kształcących pracowników bibliotek? Chcielibyśmy poznać ośrodki, w których pracują bibliotekarze 2.0 oraz samych bibliotekarzy charakteryzujących się nowoczesnym i kreatywnym podejściem do zawodu.

Swój udział w naszej konferencji potwierdzili goście zagraniczni: Michael Gorman (były Prezes American Library Association), oraz Sheila Webber (Information School, University of Sheffield; Director of the Centre for Information Literacy Research).

Zapraszamy do Krakowa!


Dr Michał Rogoż
p.o. Dyrektora Instytutu Informacji
Naukowej i Bibliotekoznawstwa
dr Stanisław Skórka
Dyrektor Biblioteki Głównej UP

do góry


Biblioteka Główna UP  Kraków 2012-2013