Konferencja - baner
Logo BG UP

Logo UP


Patroni medialni:


Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Poradnik Bibliotekarza

Instytut Książki

Biblioteka w Szkole

Lustro Biblioteki

Magiczny Kraków - Oficjalny miejski serwis
Strona główna >> Program konferencji
Polish
English
Facebook.pl

Program konferencji

Program konferencji „Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej. Bibliotekarz 2.0 - nowoczesność na bazie tradycji” jest już do pobrania:

>>Format DOC - 84 kB<<
>>Format PDF - 177 kB<<Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej. Bibliotekarz 2.0 - nowoczesność na bazie tradycji
Kraków, Uniwersytet Pedagogiczny, 23-24 maja 2013 r.


23 maja (czwartek)

8.00-9.00 Rejestracja uczestników
9.00-9.30 Otwarcie konferencji, przywitanie gości (Audytorium im. W. Danka)
9.30-12.15 Sesja plenarna
prowadzenie prof. dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek
(Audytorium im. W. Danka)


Michael J. Gorman: Library education in the 21st century (9.30-10.30)

Wiesław Babik: Kultura informacyjna na wyższej uczelni: studium przypadku (10.30-10.50)

Hanna Batorowska: Pomiędzy wychowaniem informacyjnym ucznia a kulturą informacyjną człowieka dorosłego (10.50-11.10)

Mantas Pelakauskas Communication of cultural institution at visual communication times (11.10-11.30)


11.30-12.15 - Wystąpienia sponsorów:

Elżbieta Stefańczyk: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (11.30-11.45)

Marcin Mystkowski: Firma Mol (11.45-12.00)

Katarzyna Kuczborska, Juliusz Kupiszak: (Firma Międzynarodowe Centrum Budownictwa): Biblioteczne regały przesuwne z napędem elektrycznym (12.00-12.15)
12.15-12.45 Przerwa na kawę
12.45-14.30 Sekcja 1
Media społecznościowe
Prowadzenie: prof. dr hab. Wiesław Babik
(Audytorium im. W. Danka)


Katarzyna Bikowska: Przegląd badań z zakresu Biblioteki 2.0 w Polsce i na świecie (12.45-13.00)

Zdzisław Gębołyś: Web 2.0 w bibliotece po polsku i po niemiecku - polskie i niemieckie książki na temat Biblioteki 2.0 (13.00-13.15)

Grzegorz Gmiterek: Mikroblogging w bibliotecznej praktyce. O czym powinniśmy wiedzieć? (13.15-13.30)

Aleksandra Fajfer, Karolina Imiołek: Pinterest marketing. O hegemonii obrazu nad słowem (13.30-13.45)

Beata Langer: Bibliotekarstwo internetowe na podstawie blogów polskich bibliotek uniwersyteckich: próba charakterystyki (13.45-14.00)

Piotr Milc: Media społecznościowe jako forma komunikacji bibliotek z czytelnikami, na przykładzie portalu Facebook (14.00-14.15)

Matyáš Franciszek Bajger: OPAC 2.0 - co można oczekiwać od użytkownika biblioteki? (14.15-14.30)
Sekcja 2
Zawód bibliotekarza
Prowadzenie: dr Stanisław Skórka
(Aula Główna)


Agnieszka Fluda-Krokos: Krajowe Ramy Kwalifikacji a kształcenie bibliotekarzy (na przykładzie programu i planu studiów kierunku Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie) (12.45-13.00)

Janas Magdalena, Renata Zając: Samoocena bibliotekarzy w kontekście image'u i przyszłości zawodu (13.00-13.15)

Emilia Karwasińska, Piotr Karwasiński: Bibliotekarskie kłamstwa - zmieniać się by się nie zmieniać, czy iść pod prąd i tworzyć nowe? (13.15-13.30)

Bożena Karzewska: Przydatność wiedzy psychologicznej w pracy bibliotekarza. Wybrane problemy (13.30-13.45)

Łukasz Jeszke, Iwona Pujanek, Renata Tomaszczak: Formy kształcenia i transferu wiedzy realizowane przez pracowników Biblioteki Politechniki Poznańskiej - stan obecny i perspektywy (13.45-14.00)

Małgorzata Stanula: Rynek szkoleń dla bibliotekarzy w Polsce (14.00-14.15)

Halina Rusińska-Giertych: Bibliotekarz animatorem i menedżerem kultury lokalnej we Wrocławiu (14.15-14.30)
14.30-15.45 Przerwa obiadowa: Restauracja „Eden” (ul. Bydgoska 19A)
15.45-17.30 Sekcja 3
Użytkownicy i usługi
Prowadzenie: dr hab. prof. UP Maria Pidłypczak-Majerowicz
(Audytorium im. W. Danka)


Marzena Błach: Działalność wypożyczalni międzybibliotecznej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Komunikat (15.45-16.00)

Maria Bosacka: Przykłady i propozycje wykorzystania nowoczesnych technologii w warsztacie pracy bibliotekarza w aspekcie nauczania umiejętności informacyjnych czytelników na różnych poziomach kształcenia (16.00-16.15)

Dorota Grabowska: Młodzież w bibliotece publicznej - wyzwanie dla bibliotekarzy (16.15-16.30)

Lidia Jedlińska: SeniorWeb czyli @ktywny senior w bibliotece (16.30-16.45)

Anna Kazan, Elżbieta Skubała: Interaktywne centra edukacji, tzw. „MultiCentra” (16.45-17.00)

Sabina Kwiecień: Innowacje w bibliotece naukowej - teoria a praktyka (17.00-17.15)
Sekcja 4
Współpraca bibliotek
Prowadzenie: dr Michał Rogoż
(Aula Główna)


Anna Cisło: Biblioteka narodowa w rozpowszechnianiu wiedzy na temat kultury narodowej - na przykładzie wkładu National Library of Ireland w wirtualną wystawę „Reading Europe: European culture through the book” (15.45-16.00)

Joanna Dziak: Tracić, gonić, wykorzystać? Zarządzanie czasem w bibliotece (16.00-16.15)

Wanda Matras-Mastalerz: Strefa kultury, strefa nauki - biblioteka na miarę XXI wieku (16.15-16.30)

Stanisława Pietrzyk-Leonowicz: Biblioteka a Uczelnia. Płaszczyzny współpracy - na przykładzie Biblioteki Politechniki Lubelskiej (16.30-16.45)
Urszula Poślada: Biblioteka 2.0 narzędziem rozwoju i zmiany relacji społeczności akademickiej wobec biblioteki uniwersyteckiej (16.45-17.00)
Barbara Szczepanowska: Międzynarodowa współpraca bibliotek wsparciem dla rozwoju nauki i praktyki (17.00-17.15)

Barbara Kamińska-Czubała: Broker informacji w wirtualnym zespole naukowym (17.15-17.30)
19.00-20.30 Wieczorne spotkanie, kolacja w restauracji „Jama Michalika”, ul. Floriańska 45
21.30 Występ artystyczny w klubie „Bakałarz” ul. Ingardena 4


do góry24 maja (piątek)

9.00-10.45 Sesja plenarna
Prowadzenie: dr hab. prof. UP Hanna Batorowska
(Aula Główna)


Stanisław Skórka: Bibliotekarz 2.0 - zawód czy etykieta? (9.00-9.15)

Bożena Bednarek-Michalska: Repozytoria surowych danych - nowe usługi biblioteki akademickiej wspomagające procesy badawcze (9.15-9.30)

Dagmar Čerňová: Information Fluency - to teach or not to teach? (Librarian's role in an academic world) (9.30-9.45)

Marek Nahotko Bibliotekarz w kolaboratorium (9.45-10.00)


10.00-10.45 - Wystąpienia sponsorów:

Anna Radoszewska (IBUK.PL): IBUK LIBRA - rewolucja pracy z e-książką (10.00-10.15)

Wojciech Kowalewski (Firma Sokrates) SOWA w.bibliotece.pl w służbie czytelnikom (10.15-10.30)

Firma Elibron (10.30-10.45)
10.45-11.15 Przerwa na kawę
11.15-13.15 Sekcja 5
Innowacje w bibliotece
Prowadzenie: dr hab. Marek Nahotko
(Aula Główna)


Agnieszka Goszczyńska, Lidia Mikołajuk: Rola biblioteki akademickiej w procesie otwierania nauki na przykładzie funkcjonowania Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego (11.15-11.30)

Agnieszka Młodzka-Stybel: Doskonalenie dostępu użytkowników wyszukiwarki internetowej Google do katalogu bibliotecznego (11.30-11.45)

Magdalena Pilińska: Biblioteka mobilna. Działania edukacyjne Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu (11.45-12.00)

Anna Stach-Siegieńczuk, Paulina Bartosik: Analiza wykorzystania technologii Web 2.0 na przykładzie wybranych europejskich stron internetowych bibliotek uniwersyteckich (12.00-12.15)

Maria Stachnik: Biblioteki wydziałowe, instytutowe szkoły wyższej w latach 2000-2013. Nowe wyzwania, nowe działania od tradycji do nowoczesności w bibliotece językowej Instytutu Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego (12.15-12.30)

Marta Stąporek: Science space - stacja biblioteka naukowa: inicjatywy i projekty wspierające naukę podejmowane przez bibliotekarzy akademickich po przystąpieniu Polski do UE (12.30-12.45)

Dorota Łajka: Rola mediów społecznościowych w działalności marketingowej bibliotek uczelnianych (12.45-13.00)

Monika Curyło: Moja nowa biblioteka: oczekiwania krakowskich maturzystów wobec bibliotek akademickich (13.00-13.15)
13.15-13.45 Podsumowanie i zakończenie konferencji (Audytorium im. W. Danka)
14.00 Obiad w restauracji „Eden”, ul. Bydgoska 19A


do góryBiblioteka Główna UP  Kraków 2012-2013