Konferencja - baner
Logo BG UP

Logo UP


Patroni medialni:


Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Poradnik Bibliotekarza

Instytut Książki

Biblioteka w Szkole

Lustro Biblioteki

Magiczny Kraków - Oficjalny miejski serwis
Strona główna >> Wskazówki dla autorów
Polish
English
Facebook.pl

Wskazówki dla autorów referatów


Objętość pełnego tekstu referatu - do 12 stron formatu A4


Maszynopis - wydruk komputerowy, jednostronny, bez skreśleń i poprawek. W tekście na lewym marginesie prosimy zaznaczyć miejsce umieszczenia tabel, rycin, wykresów itp. Strony maszynopisu powinny mieć numerację ciągłą.

Tekst zapisany na dyskietce lub płycie CD nie może się różnić od treści dostarczonego maszynopisu. W przypadku prac zbiorowych wszystkie artykuły powinny zostać zapisane na jednym nośniku (płyta CD).

Tekst podstawowy składany w programie Microsoft Word, na szerokość 13 cm, podstawowym krojem pisma Times New Roman, wielkość czcionki 12 punktów, odstępy między wierszami - 1,5 wiersza, bez dzielenia wyrazów, bez automatycznych wyróżnień i wyliczeń.

Przypisy wstawiane automatycznie przez funkcję „wstaw przypis” bez dodatkowej spacji. Powinna być ujednolicona forma zapisu w pracach zbiorowych.

Literatura. Układ alfabetyczny, pozycje według wzoru:
- nazwisko i inicjały imion autora;
- tytuł i podtytuł wyróżniony kursywą;
- adres wydawniczy (miejsce i rok wydania);
W przypadku artykułu należy podać:
- nazwisko i inicjały imion autora;
- tytuł wyróżniony kursywą;
- tytuł czasopisma w cudzysłowie;
- rok wydania;
- numer tomu lub zeszytu, poprzedzony skrótem.

W pracach zbiorowych konieczne jest ujednolicenie formy zapisu bibliograficznego.

Cytaty powinny być opatrzone informacją bibliograficzną w tekście głównym (w nawiasie autor, rok wydania, strona) lub w formie przypisu (autor, tytuł, miejsce i rok wydania, strona). Ryciny, schematy, rysunki itp. prosimy dostosować do formatu kolumny 13x19 cm. Opisy na wykresach powinny być proporcjonalne do wielkości rysunku.

Tabele, ryciny, schematy, rysunki, wykresy itp. należy dołączyć w osobnych plikach. Grafika wektorowa w formacie CDR, EPS, grafika rastrowa w formacie TIF, JPG. Wielkość czcionki w obrębie tabeli powinna wynosić 10 punktów.

Fotografie powinny być wykonane nienagannie pod względem technicznym, czyste, wyraźne, kontrastowe. Na odwrocie należy je ponumerować ołówkiem. Skany oraz zdjęcia cyfrowe winny być w formacie TIFF lub JPG, zapisane na nośniku (dyskietka, płyta CD).


do góryBiblioteka Główna UP  Kraków 2012-2013