Konferencja - baner
Logo BG UP

Logo UP


Patroni medialni:


Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Poradnik Bibliotekarza

Instytut Książki

Biblioteka w Szkole

Lustro Biblioteki

Magiczny Kraków - Oficjalny miejski serwis
Strona główna >> Tematyka
Polish
English
Facebook.pl

Tematyka

Celem konferencji jest nakreślenie kierunków rozwoju profesji bibliotekarza 2.0 w kontekście potrzeb użytkowników oraz ofert ośrodków kształcących bibliotekarzy.

Problematyka konferencji obejmować będzie szeroki zakres tematów związanych z działalnością bibliotek i bibliotekarzy, edukacją dla bibliotek, ewolucją zawodu na tle rozwoju narzędzi komunikacji i rosnących wymagań użytkowników. Zapraszamy do zgłaszania referatów w następujących obszarach:

Zapraszamy bibliotekarzy i pracowników naukowo-dydaktycznych do wymiany poglądów na przedstawione tu zagadnienia. Wierzymy, iż dzięki Państwa udziałowi nasza konferencja wzbogaci się o istotne głosy i ciekawe idee na temat przyszłości naszej profesji.

Zapraszamy do Krakowa!


Dr Michał Rogoż
p.o. Dyrektora Instytutu Informacji
Naukowej i Bibliotekoznawstwa
dr Stanisław Skórka
Dyrektor Biblioteki Głównej UP


do góry

Biblioteka Główna UP  Kraków 2012-2013