Konkursy plastyczne formą promocji biblioteki

Agnieszka Folga, Joanna Kołakowska

Abstrakt


Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w celu promocji instytucji rozszerza zakres działań między innymi poprzez organizację konkursów plastycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym i szkolnym. W artykule omówiono konkursy plastyczne, które były zorganizowane w bibliotece. Przedstawiono etapy realizacji konkursu oraz ich przebieg. Dodatkowo poruszono kwestie wpływu podejmowanych działań na wizerunek biblioteki.

Słowa kluczowe


konkursy plastyczne; promocja biblioteki; wizerunek biblioteki; dzieci;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Gloton R., Clero C., Twórcza aktywność dziecka, Warszawa 1988.

Grzegorczyk A., Reklama, Warszawa 2010.

Jędrzejowska E., Tematyka twórczości plastycznej dzieci przedszkolnych. In Smak E., Włoch S. (red.), Ku integralności edukacji wczesnoszkolnej, Opole, 2011, s. 176-183.

Rozwadowska B., Public relations : teoria, praktyka, perspektywy, Warszawa 2002.

Szuman S., O sztuce i wychowaniu estetycznym, Warszawa 1990.

Szymoniuk B. (red.), Komunikacja marketingowa : instrumenty i metody : praca zbiorowa, Warszawa 2006.

Wiktor J. W., Promocja system komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Warszawa 2005.
Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

ISSN 2299-565X