Podstawy prawne działalności bibliotek naukowych w Austrii

Johanna Rachinger

Abstrakt


Artykuł przedstawia najważniejsze regulacje prawne dotyczące Austriackiej Biblioteki Narodowej, prawa autorskiego i egzemplarza obowiązkowego w Austrii.

 

tłum. Renata Zając


Słowa kluczowe


biblioteki austriackie; prawo autorskie; prawo biblioteczne;

Pełny tekst:

PDF


Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

ISSN 2299-565X