„Literacki Kraków”, czyli wystawa jako forma działalności edukacyjnej w bibliotece akademickiej

Marzena Błach

Abstrakt


Artykuł podejmuje zagadnienie organizowania wystaw przez biblioteki akademickie. Przeglądowi literatury krajowej i zagranicznej na ten temat towarzyszy opis ekspozycji przygotowanej przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Pedagogicznego we współpracy z Krakowskim Biurem Festiwalowym pod tytułem „Literacki Kraków”. Scharakteryzowano elementy wystawy, które spełniały funkcję edukacyjną. Zwrócono uwagę na znaczenie wystaw w promocji bibliotek i upowszechnianiu informacji o zbiorach. Zasygnalizowano potrzebę podjęcia badań na  temat działalności wystawienniczej bibliotek.

Słowa kluczowe


wystawa; biblioteki akademickie; edukacja; promocja biblioteki;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Błach Marzena, Przewodniki turystyczne po Krakowie jako narzędzie promocji dziedzictwa literackiego, Kraków 2014.

Chadaj Anna, Szaflarska Ewa, Zaistnieć w cyberprzestrzeni. Wystawy Biblioteki Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej, „Biuletyn EBIB”, 2015, nr 1, s. 1–11, http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/315 [dostęp: 2018-10-27].

Crystal David, Evolving English: One Language, Many Voices, London 2011.

Fouracre Dorothy, Making an Exhibition of Ourselves? Academic Libraries and Exhibitions Today, „The Journal of Academic Librarianship”, 2015, nr 41, s. 377–385.

Kawecka-Gryczowa Alodia (red.), Drukarze dawnej Polski: od XV do XVIII wieku: praca zbiorowa. T. 1, Małopolska. Cz. 1, Wiek XV–XVI, Wrocław 1983.

Patil S. K., Pradhan Pranita, Library promotion practices and marketing of Library services: A role of Library professionals, „Procedia – Social and Behavioral Sciences”, 2014, nr 133, s. 249–254.

Pirożyński Jan (red.), Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku: praca zbiorowa. T. 1, Małopolska. Cz. 2, Wiek XVII–XVIII. Vol. 2, L–Ż i Drukarnie żydowskie, Kraków 2000.

Poślada Urszula Łucja, Szczypa Grzegorz, 70-lecie Biblioteki UMCS 1944–2014. Wystawa jubileuszowa, „Wiadomości Uniwersyteckie. Miesięcznik Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej”, 2014, nr 6, s.35–39.

Rossa Piotr, Wirtualny żywot wystaw bibliotecznych, 2018, http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/71576/17_Piotr_Rossa.pdf [dostęp: 2018-10-27].

Sidorczuk Anna, Wykowska Anna, Zwierzyńska Ewa, Impresariat w bibliotece naukowej na przykładzie Biblioteki Politechniki Białostockiej, „Biuletyn EBIB”, 2016, nr, 5 s. 1–11, http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/455 [dostęp: 2018-10-27].

Sieja-Skrzypulec Hanna, Kraków miastem „twórczego pisania”, „Kraków”, nr 113, 2014.

Skoczyński Bogumił, Specyficzny rodzaj marketingu na przykładzie wystawy pt. „Napoleon i jego czasy" w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu, „Bibliotekarz”, 1997, [nr] 12, s. 12-15.

Treichel Irena (red.), Słownik pracowników książki polskiej, Warszawa 1972.
Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

ISSN 2299-565X