Biblioteka Instytutu Orientalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Agnieszka Heuchert

Abstrakt


Artykuł przedstawia w skrócie historię nauczania języków orientalnych na Uniwersytecie Jagiellońskim i powstania biblioteki orientalistycznej oraz zakres tematyki księgozbioru. Autorka wyjaśnia na wybranych przykładach, niektóre problemy występujące przy opisie bibliograficznym publikacji w językach orientalnych, a wynikające z odmiennych systemów pisma czy różnic kulturowych, utrudniających jednoznaczne stosowanie zasad powszechnych w bibliotekarstwie europejskim.

Słowa kluczowe


języki orientalne; biblioteki obcojęzyczne;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Szczechla A., Japonistyka w Instytucie Filologii Orientalnej – badania, studia, studenci. In Sudyka L. (red.), Orientalia Commemorativa, Kraków, 2011, s. 53-59.

Zaborski A., Tadeusz Kowalski (1889-1948). In Michalik J., Walecki W. (red.), Uniwersytet Jagielloński – Złota Księga Wydziału Filologicznego, Kraków, 2000, s. 409-417.
Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

ISSN 2299-565X