Zagraniczne kontakty oraz ich rola w podnoszeniu jakości usług i budowaniu wizerunku biblioteki akademickiej. Doświadczenia Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie w latach 2010-2016

Marzena Błach, Ewa Piotrowska

Abstrakt


Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na rolę kontaktów z zagranicznymi instytucjami w procesie podnoszenia usług i budowania wizerunku biblioteki akademickiej. Doświadczenia Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie wykazują pozytywny wpływ udziału w programie Erasmus na aktywność zawodową (zwiększona liczba zagranicznych transakcji międzybibliotecznych) i naukową (sprawozdania i artykuły, referaty podczas konferencji, seminaria) bibliotekarzy. W artykule omówiona została współpraca Biblioteki Głównej UP z instytucjami zagranicznymi w latach 2010-2016 prowadzona w ramach programu Erasmus i wypożyczeń międzybibliotecznych. Dane statystyczne ilustrują intensywność kontaktów Erasmusowych i międzybibliotecznych. Na podstawie doświadczeń pracownika Biblioteki Głównej UP uczestniczącego w inicjatywie International Librarians Network opisano również formy bibliotecznego networkingu.


Słowa kluczowe


biblioteki akademickie; kontakty zagraniczne; networking w bibliotece; program Erasmus; wypożyczenia międzybiblioteczne;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bailey-Hainer B., Beaubien A., Posner B., Simpson E., Rethinking Library Resource Sharing: New Models for Collaboration [online], 2013 [dostęp: 2016-12-30]. Dostępny w World Wide Web: http://library.ifla.org/379/.

Błach M., Wizerunek Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie wśród kontrahentów Wypożyczalni Międzybibliotecznej. In M. Wojciechowska (red.), Zarządzanie zasobami niematerialnymi bibliotek w społeczeństwie wiedzy, Warszawa, 2016, s. 232-244.

Gomułka M., Kształtowanie kariery zawodowej poprzez udział w International Librarians Network, „Biuletyn EBIB”, [online], 2014, nr 8 [dostęp: 2016-12-30]. Dostępny w World Wide Web: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/viewFile/289/459.

Huczek M., Public relation a wizerunek biblioteki, „Biuletyn EBIB”, [online], 2004, nr 5 [dostęp: 2016-12-30]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.pl/2004/56/huczek.php.

International Librarians Network [online], 2017 [dostęp: 2017-01-04]. Dostępny w World Wide Web: http://interlibnet.org/.

Piotrowska E., Współpraca Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w ramach programu Erasmus, „Biblioteka i Edukacja”, [online], 2012, nr 2 [dostęp: 2016-12-30]. Dostępny w World Wide Web: http://www.bg.up.krakow.pl/newbie/index.php/bie/article/view/30/30.

Radzicka J., Międzynarodowe projekty partnerskie jako element budowania pozytywnego wizerunku biblioteki naukowej. In S. Skórka (red. nauk.), E. Piotrowska (współpr.), Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej : technologia informacyjna w służbie użytkownikowi, Kraków, 2014, s. 59-81.

Rethinking Resource Sharing STAR [online], 2015 [dostęp: 2016-12-30]. Dostępny w World Wide Web: http://rethinkingresourcesharing.org/wp-content/uploads/2012/10/Version_2_RUSA_STARS_Rethinking_Resource_Sharing_STAR_Checklist.pdf.

Wojciechowska M. (red.), Elektroniczny wizerunek biblioteki, Gdańsk 2008.

Wojciechowska M. (red.), Zarządzanie zasobami niematerialnymi bibliotek w społeczeństwie wiedzy, Warszawa 2016.

Żołędowska-Król B., Wizerunek biblioteki publicznej, Katowice 2006.
Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

ISSN 2299-565X

Deklaracja dostępności