Biblioteka w wirtualnej przestrzeni szkoły

Irena Pulak

Abstrakt


Internet buduje obecnie nową jakościowo przestrzeń społeczną, umożliwiając instytucjom oświatowym, takim jak szkoła zwiększenie obszaru oddziaływań edukacyjnych. Obecność szkoły w sieci przejawia się przede wszystkim poprzez strony internetowe i profile w serwisach społecznościowych, ale może przybierać formę bardziej zindywidualizowanych działań i aktywności uczniów i nauczycieli. Współczesne biblioteki szkolne odpowiadając na potrzeby uczniów i wymagania nowoczesnego procesu kształcenia powinny starać się, aby ich usługi były w wyraźnie większym niż dotychczas stopniu dostępne online. Ich użytkownicy czyli młodzież szkolna stanowi bowiem najliczniejszą i najaktywniejszą grupę wśród wszystkich internautów. Bibliotekarze szkolni ściśle współpracując z nauczycielami mają szansę stworzyć wartościową, bazującą na nowych technologiach przestrzeń edukacyjną, umożliwiającą w szerokim zakresie indywidualizację procesu kształcenia. Drugim ważnym zadaniem bibliotek jest kształcenie kompetencji informacyjnych, w tym przygotowanie uczniów do efektywnego i zgodnego z prawem korzystania z bogatych zasobów informacji cyfrowej. W artykule zaprezentowane zostały wyniki badań ankietowych dotyczących oczekiwań, jakie w związku z działalności bibliotek szkolnych mają przyszli nauczyciele a obecnie studenci kierunków pedagogicznych. Wskazano kierunki przemian, które sugerują respondenci w kontekście procesu cyfryzacji polskiej szkoły.

Słowa kluczowe


wirtualna przestrzeń szkoły; szkoła w sieci; biblioteka szkolna; szkolne strony internetowe;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Batorowska H., Kultura informacyjna w perspektywie zmian w edukacji, Warszawa 2009.

Batorowska H., Kamińska - Czubała B., Szkolne Centrum Informacji, Kraków 2002.

Grabowska D., Interdyscyplinarne oczekiwania wobec nauczycieli bibliotekarzy. In Kocójowa M. (red.), Seria III: ePublikacje Instytutu INiB UJ. Nr 7/2010, Biblioteki, informacja, książka: interdyscyplinarne badania i praktyka w XXI wieku [online], 2010 [dostęp: 2014-03-05]. Dostępny w World Wide Web: http://skryba.inib.uj.edu.pl/wydawnictwa/e07/n-grabowska.pdf.

Information behaviour of the researcher of the future: a CIBER briefing paper [online], 2008 [dostęp: 2014-03-05]. Dostępny w World Wide Web: http://www.jisc.ac.uk/media/documents/programmes/reppres/gg_final_keynote_11012008.pdf.

Iwicka-Okońska A., Wspierająca rola bibliotek: szkolnej i pedagogicznej w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego [online], 2012 [dostęp: 2014-03-05]. Dostępny w World Wide Web: http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CEEQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.ore.edu.pl%2Fstrona-ore%2Findex.php%3Foption%3Dcom_phocadownload%26view%3Dcategory%26download%3D1448%3Awspierajca-rola-bibliotek-szkolnej-i-pedagogicznej-w-realizacji-podstawy-programowej%26id%3D15%3Ainformacja-pedagogiczna%26Itemid%3D1115&ei=nTDkUcGWN4bbsgaXxYGgAg&usg=AFQjCNGnjeOzxYRJBzpmkei9UuNrQ3dgog&sig2=-lMTqcolx3iA8mYTAT8Q2w&bvm=bv.48705608,d.Yms.

Nalaskowski A., Przestrzenie i miejsca szkoły, Kraków 2002.

Pulak I., Wyszukiwanie informacji jako kluczowa umiejętność współczesnego ucznia i studenta w środowisku informacyjnym. In Morbitzer J. (red.), Komputer w edukacji, Kraków, 2007.
Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

ISSN 2299-565X