Ocena efektywności edukacji informacyjnej – przyczynek do metodologii

Joanna Dziak

Abstrakt


Kształcenie kompetencji informacyjnych jako istotna forma przygotowania do pełnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym jest jednym z podstawowych zadań współczesnych bibliotek. W artykule zaprezentowano problem oceny efektywności działań edukacyjnych podejmowanych w polskich bibliotekach uczelnianych w nawiązaniu do założeń Europejskich i Krajowych Ram Kwalifikacji. Opierając się na literaturze przedmiotu przeanalizowano metody stosowane do badania skuteczności edukacji informacyjnej oraz wskazano najczęściej stosowane narzędzia.

Słowa kluczowe


biblioteki uczelniane; edukacja informacyjna; metody badawcze; ocena efektywności;

Pełny tekst:

PDF


Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

ISSN 2299-565X