Zaufaj mi, jestem bibliotekarzem, czyli mężczyzna w bibliotece

Daniel Ziarkowski

Abstrakt


Rola i lokalizacja mężczyzny w przestrzeni bibliotecznej nie jest zjawiskiem ani nowym, ani specjalnie trudnym dla badacza zagadnienia. Tak wielu autorów różnych publikacji określiło już tę rolę, opisało kontekst, zbadało formę i zdiagnozowało problem. Jednak wciąż brakuje ostatecznej kontestacji tematu, a w szczególności doniosłości i znaczenia mężczyzn w zawodach sfeminizowanych i w ogóle – osób o odmiennej płci w zawodach stypizowanych. Pewne asocjacje ośmielają nas do postawienia pytań i poszukania odpowiedzi, czy rzeczywiście takie osoby są „uprzywilejowane" na drodze awansu i wręcz namaszczone dzięki swojej płci do zajmowania kierowniczych stanowisk. Ważkim pozostaje również pytanie o znaczenie tych osób w kreowaniu pracownika nowego typu – androgyna pozostającego przy własnej płci, ale z cechami psychicznymi charakterystycznymi zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn.


Słowa kluczowe


bibliotekarz; biblioteka; mężczyzna; androgynia; płeć; zawód sfeminizowany; psychologia;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Androgynia, Wikipedia, 2019, https://pl.wikipedia.org/wiki/Androgynia [dostęp: 2019-11-25].

Borawska-Kowalczyk Urszula, Kobieta i mężczyzna – psychologiczne różnice, DOZ.pl, 2019, https://www.doz.pl/czytelnia/a326-Kobieta_i_mezczyzna_-_psychologiczne_roznice [dostęp: 2019-11-25].

Curran Daniel J., Renzetti Claire M., Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo, Warszawa, 2005.

Fuszara Małgorzata (red.), Nowi mężczyźni? Zmieniające się modele męskości we współczesnej Polsce, Warszawa, 2008.

Gawrycka Małgorzata, Wasilczuk Julita, Zwiech Patrycja, Szklany sufit i ruchome schody - kobiety na rynku pracy, Warszawa, 2010.

Gros Urszula, Zachowania organizacyjne w teorii i praktyce zarządzania, Warszawa 2003.

Klimczak-Ziółek Jolanta, Bibliotekarz jako zawód sfeminizowany – przyczyny i skutki. W: Dacko-Pikiewicz Zdzisława, Chmielarska Marzanna (red.), Rola biblioteki narodowej w tworzeniu społeczeństwa wiedzy, Dąbrowa Górnicza, 2005, s. 105.

Mandal Eugenia, Podmiotowe i interpersonalne konsekwencje stereotypów związanych z płcią, Katowice, 2004, s. 14.
Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

ISSN 2299-565X