Szkolenia dla studentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w czasie trwania pandemii w roku akademickim 2020/2021

BG UP Pracownicy OIN

Abstrakt


W artykule przedstawiono zmiany, jakie zaszły w sposobie prowadzenia szkoleń bibliotecznych podczas pandemii Covid-19. Zajęcia prowadzone dotychczas w formie blended learning, a więc częściowo na miejscu w Bibliotece Głównej, częściowo na platformie Moodle, przybrały w roku akademickim 2020/2021 wyłącznie formę kształcenia zdalnego. Omówienie zawiera analizę zarówno wszystkich elementów kursu, jak i kształconych w jego trakcie kompetencji.


Słowa kluczowe


szkolenie biblioteczne; e-learning; koronawirus; biblioteki akademickie;

Pełny tekst:

PDF


Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

ISSN 2299-565X

Deklaracja dostępności