Biblioteki specjalne we Francji

Maria Stachnik

Abstrakt


Artykuł podejmuje próbę zdefiniowania i wyodrębnienia części bibliotek specjalnych we Francji w oparciu o dostępne na ten temat źródła informacji. Uwzględniając przyjęty na tej podstawie podział przedstawiono biblioteki, których historia, organizacja i działalność są reprezentatywne dla tego typu placówek. Zwrócono uwagę na personel biblioteczny, specyfikę usług oraz użytkowników.


Słowa kluczowe


Francja; typologia bibliotek; biblioteki szpitalne; biblioteki więzienne; biblioteki zakładów pracy; prawo; organizacja; zarządzanie;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Alix Yves, Des bibliothèques commes les autres, “Bulletin des bibliothèques de France”, 2008, no 5, http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2008-05-0001-001 [dostęp: 2018-10-10].

Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, 2018, https://aphp.fr/nous-connaitre [dostęp: 2018-10-10].

Association des Bibliothécaires de France, 2018, https://www.abf.asso.fr/1/113/228/ABF/l-association-des-bibliothecaires-de-france-cest [dostęp: 2018-10-10].

Belet Delphine, Pujol Monique, Les Bibliothèques en prison, “Bulletin des Bibliothèques de France”, 2008, no 5, p. 40-44, http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2008-05-0040-009 [dostęp: 2018-10-10].

Les Bibliothèques municipales spécialisées - Paris fr, 2018, https://bibliotheques-specialisees.paris.fr/in/bibliotheques/lereseau [dostęp: 2018-10-10].

Buchowska Natalia, Ramy prawne współpracy Unii Europejskiej z Organizacją Narodów Zjednoczonych w dziedzinie ochrony praw człowieka, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, 2014, z. 3, s. 81-83, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/1794 [dostęp: 2018-10-10].

Centre National du Livre, 2018, http://www.centrenationaldulivre.fr/ [dostęp: 2018-10-10].

Charte des Bibliothèques - Association des Bibliothécaires de France, 2018, http://www.abf.asso.fr/fichiers/file/ABF/textes_reference/charte_bibliotheques91.pdf [dostęp: 2018-10-10].

Dégez Camill, Lire à l’hôpital: recommandations institutionnelles, ”Bulletin des Bibliothèques de France”, 2008, no 5, p. 26-30, http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2008-05-0026-007 [dostęp: 2018-10-10].

Directions régionales des affaires culturelles, 2018, http://www.culture.gouv.fr/Regions [dostęp: 2018-10-10].

Fédération Nationale des Associations des Bibliothèques en Etablissements Hôspitaliers, 2018, https://www.fhf.fr/Actualite/Liens/Associations-hospitalieres/FNABEH-Federation-Nationale-des-Associations-de-Bibliotheques-en-Etablissements-Hospitaliers [dostęp: 2018-10-10].

Guérin Claudie, Pourquoi et comment travailler avec l’hôpital?, “Bulletin des Bibliothèques de France”, 2008, no 5, p. 31-37, http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2008-05-0031-008 [dostęp: 2018-10-10].

Hoffbauer Fedor, Vue de la Bastille et de ses environs en 1789, 2018, https://api-site.paris.fr/images/86139 [dostęp: 2018-10-10].

Inspection Générale de l’Administration des affaires culturelles, 2018, http://www.culture.gouv.fr/Nous-connaitre/Organisation/Services-rattaches-a-la-ministre/Inspection-generale-des-affaires-culturelles [dostęp: 2018-10-10].

Inspection Générale des Bibliothèques, 2018, http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Livre-et-Lecture/Service-du-Livre-et-de-la-Lecture/L-Inspection-generale-des-bibliotheques [dostęp: 2018-10-10].

International Federation of Library Associations and Institutions, 2018, https://www.ifla.org/ [dostęp: 2018-10-10].

Jolly Claude, Uniwersytety francuskie i ich biblioteki: polityka i jej ocena (1989-2001), „EBIB”, 2002, nr 1, http://www.ebib.pl/2002/30/jolly.php [dostęp: 2018-10-10].

Kouakou Alley Hugues, Les bibliothèques d’entreprises en France, 1980, http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/63031-les-bibliotheques-d-entreprises-en-france.pdf [dostęp: 2018-10-10].

Lecture à l’hôpital – Ministère de la Culture, 2018, http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Developpement-culturel/Culture-et-Sante/Comment-faire-vivre-la-culture-en-etablissement-de-sante/La-lecture-a-l-hopital2 [dostęp: 2018-10-10].

Pauplin Pascale, Les Bibliothèques de prison, ou la nécessité du partenariat, “Bulletin des Bibliothèques de France”, 2016, no 8, http://bbf.enssib.fr/tour-d-horizon/les-bibliotheques-de-prison-ou-la-necessite-du-partenariat_66570 [dostęp: 2018-10-10].

Pelhate Franck, Lire en prison, “Bulletin des Bibliothèques de France”, 2017, no 11, http://bbf.enssib.fr/tour-d-horizon/lire-en-prison_67550 [dostęp: 2018-10-10].

Protocole d’Accord entre le Ministère de la Culture et de la Communication et le Ministère de la Justice, 2009, http://www.justice.gouv.fr/art_pix/ProtocoleCultureJustice_2009.pdf [dostęp: 2018-10-10].

Protocole d’Accord entre le Ministère de la Justice et le Ministère de la Culture, 1986, http://www.justice.gouv.fr/art_pix/Protocole1986.pdf [dostęp: 2018-10-10].

Protocole d’Accord entre le Ministère de la Justice et le Ministère de la Culture, 1990, http://www.justice.gouv.fr/art_pix/ProtocoleCultureJustice_1990.pdf [dostęp: 2018-10-10].

Renaudin Coline, Typologie des bibliothèques, 2016, http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/vitrine/Typologie+des+biblioth%C3%A8ques [dostęp: 2018-10-10].

Réseau des bibliothèques municipales spécialisées, 2018, https://bibliotheques-specialisees.paris.fr/in/bibliotheques/lereseau [dostęp: 2018-10-10].

Service du Livre et de la Lecture - Ministère de la Culture, 2018, http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Livre-et-Lecture/Service-du-Livre-et-de-la-Lecture [dostęp: 2018-10-10].

Tabet Claudie, Bibliothèques d’un autre type, “Bulletin des bibliothèques de France”, 1992, no 4, p. 35-45, http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-1992-04-0035-005 [dostęp: 2018-10-10].

Typologie des bibliothèques, 2013, https://www.mediatheque66.fr/images/articles/typologie_des_bibliotheques.pdf [dostęp: 2018-10-10].

Więckowska Helena, Organizacja bibliotekarstwa francuskiego, „Przegląd Biblioteczny”, 1958, nr 1, s. 18, http://bbc.uw.edu.pl/dlibra/doccontent?id=1182 [dostęp: 2018-10-10].
Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

ISSN 2299-565X