Royal Academy of Arts Library w Londynie - na tle 250-letniej historii Royal Academy of Arts

Sławomir Sobczyk

Abstrakt


Royal Academy of Arts Library w Londynie jest najstarszą w Wielkiej Brytanii instytucją biblioteczną, poświęconą sztukom pięknym. Historia powstania biblioteki jest ściśle związana z rozwojem samej uczelni. Za początek jej istnienia uznaje się rok 1768, w którym powołana do życia została sama Royal Academy. Obecne zbiory RA Library obejmują 65 000 książek, które można podzielić na kilka kolekcji tematycznych. Biblioteka odpowiada za digitalizację oraz dostęp do Kolekcji Sztuki Royal Academy of Arts. W niniejszej pracy przedstawiono historię, rozwój księgozbioru i aktualną działalność Royal Academy Library w Londynie na tle 250-letniej historii Royal Academy of Arts.


Słowa kluczowe


Royal Academy of Arts; Royal Academy of Arts Library; Królewska Akademia Sztuk; Biblioteka Królewskiej Akademii Sztuk; biblioteka artystyczna;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


At the royal academy of arts, “Burlington Magazine”, 2018, Vol. 160, iss. 1384, p. 535.

Fenton James, School of genius. A history of The Royal Academy of Arts, “Art Book”, 2006, Vol. 13, iss. 4, p. 36-37.

Hodgson John E., Eaton Frederick A., The Royal Academy and its members 1768-1830, New York, London 1905.

Hutchison Sidney C., The History of the Royal Academy 1768-1968, London 1968.

Leslie George Dunlop, The inner life of The Royal Academy. With on account of its schools and exhibitions principally in the Reign of Queen Victoria, London 1914.

Royal Academy of Arts, 2018, https://www.royalacademy.org.uk/ [dostęp: 2018-10-15].

The Royal Academy of Arts, “Burlington Magazine”, 2004, Vol. 146, iss. 1218, p. 587.

Royal Academy of Arts. Annual report 2015/2016, 2018, https://royal-academy-production-asset.s3.amazonaws.com/uploads/b2c6a8fd-05ba-4c24-b2e4-42369be9af23/Website+AR+Spreadsdouble+31012017.pdf [dostęp: 2018-11-02].

Royal Academy of Arts. Annual report 2016/2017, 2018, https://royal-academy-production-asset.s3.amazonaws.com/uploads/4ba0c167-9188-4122-ab0b-948ecf771bd6/12_RA_AnnualReport_Website.pdf [dostęp: 2018-11-02].

Rozmowa z pracownikiem (przewodnik) Royal Academy of Arts, przeprowadził Sławomir Sobczyk, sierpień 2018.

Sawbrigde Peter, A little history of The Royal Academy, London 2018.

Simon Robin, Stevens MaryAnne, The Royal Academy of Arts. History and collections, London, New Haven [2018].

Yeames William F., A catalogue of books added to The Library of the Royal Academy of Arts London between 1877 and 1900, London 1901.
Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

ISSN 2299-565X