Biblioteki specjalistyczne – typologia i prawne podstawy działania

Piotr Milc

Abstrakt


Ustawa o bibliotekach z 1997 roku określa typy bibliotek, jakie mogą istnieć w Polsce. Obok najpopularniejszych – bibliotek publicznych, wymieniony jest szereg bibliotek specjalistycznych, które swoją działalnością służyć mają określonej grupie użytkowników. Artykuł przedstawia prawne ramy działalności tych bibliotek, a także krótko charakteryzuje funkcje jakie powinny one spełniać.


Słowa kluczowe


biblioteki dla specjalnych grup użytkowników; biblioteki fachowe; biblioteki szpitalne; typy bibliotek;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ciechorski Jan, Ustawa o bibliotekach. Komentarz, Warszawa 2012.

Golat Rafał, Aspekty prawne działalności bibliotek, Warszawa 2016.

Kozakiewicz Wanda, Czytelnictwo chorych, Warszawa 1968.

Romańska Anna, Sitarska Anna, Specjalizacja zbiorów bibliotecznych. Zagadnienia metodyczne, Warszawa 1984.

Żmigrodzki Zbigniew (red.), Bibliotekarstwo, Warszawa 1998.
Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

ISSN 2299-565X