Zastosowanie oprogramowania open source w dostępie do informacji o zbiorach. Koha - zintegrowany system biblioteczny

Seweryn Dobrzelewski

Abstrakt


Artykuł porusza zagadnienia związane z dostępem do usług publicznych przy pomocy nowych technologii. Jedną z nich jest informacja o zbiorach bibliotecznych. Realizacja tego typu usług prowadzona jest w bibliotekach przy użyciu produktów komercyjnych, jak również przy wykorzystaniu oprogramowania open source. W artykule przedstawiono procedury związane z przygotowaniem środowiska (Debian) do instalacji zintegrowanego systemu bibliotecznego Koha oraz proces jego instalacji i konfiguracji.


Słowa kluczowe


dostęp do informacji publicznej; Koha; open source; zintegrowany system biblioteczny;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ablewicz J., Kopaczka R., System Koha - podstawowe zagadnienia informatyczne. In D. Buzdygan, D. Januszko-Szakiel (red.), Koha : narzędzie open source do obsługi biblioteki naukowej, Kraków, 2016, s. 63-78.

A brief history of Debian [online], 2017 [dostęp: 2018-03-01]. Dostępny w World Wide Web: https://www.debian.org/doc/manuals/project-history/.

Budzyńska B., Stan komputeryzacji bibliotek publicznych, „EBIB”, [online], 2015, nr 8 [dostęp: 2018-03-01]. Dostępny w World Wide Web: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/403.

Drabik, I., Kopaczka, R., Szczudło I., Przystosowanie i implementacja otwartego systemu bibliotecznego Koha, „EBIB”, [online] 2014, nr 2 [dostęp: 2018-03-01] Dostępny w World Wide Web: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/227/395.

Eyler P., Koha: A Gift to Libraries from New Zealand, “Linux Journal”, [online], 2003, February 1 [dostęp: 2018-03-01]. Dostępny w World Wide Web: http://www.linuxjournal.com/article/6350.

Ganakowska U., Zatorski W., KOHA - zintegrowany system zarządzania biblioteką, „Bibliotekarz Zachodniopomorski”, 2014, nr 2, s. 18-19.

Kamiński A., Koha - nowozelandzki system biblioteczny typu Open Source, „EBIB”, [online], 2004, nr 3 [dostęp: 2018-03-01]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.pl/2004/54/kaminski.php.

Komisja Europejska, Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu [online], 2010 [dostęp: 2018-06-06]. Dostępny w World Wide Web: http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf.

Morawiec B. M., Raport: Stan bibliotek w Polsce w 2016 r. [online], 2016 [dostęp: 2018-05-01]. Dostępny w World Wide Web: http://lustrobiblioteki.pl/2017/09/raport-stan-bibliotek-polsce-2016-roku/.

Quick S., Prior G., Toombs B., Europejskie badanie opinii użytkowników na temat korzyści wynikających ze stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w bibliotekach publicznych [online], 2013 [dostęp: 2018-03-01]. Dostępny w World Wide Web: http://www.biblioteki.org/artykuly/Europejskie_badanie_opinii_uzytkownikow_na_temat_korzysci_wynikajacych_ze_stosowania_technologii_--informacyjno-komunikacyjnych_w_bibliotekach_publicznych.html.

Sey A., Coward C., Bar F., Connecting people for development: why public access ICTs matter. Global impact study of public access to ICTs. Final research report, Seattle 2013.

Sirohi S., Gupta A., Koha 3 Library Management System, Birmingham 2010.

Stan bibliotek w Polsce objętych badaniem GUS w 2015 r. [online], 2015 [dostęp: 2018-03-01] . Dostępny w World Wide Web: http://bn.org.pl/download/document/1485941521.pdf.

Stan bibliotek w Polsce objętych badaniem Głównego Urzędu Statystycznego - 2016 r. [online], 2016 [dostęp: 2018-05-01]. Dostępny w World Wide Web: http://www.bn.org.pl/download/document/1518520996.pdf.
Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

ISSN 2299-565X

Deklaracja dostępności