Katalonia - interesujące miejsce inspiracji dla bibliotekarzy

Ewelina Łukasik

Abstrakt


Unia Europejskich Federalistów każdego roku organizuje zagraniczne wyjazdy studyjne wspierające rozwój kompetencji i podnoszenie kwalifikacji bibliotekarzy wszystkich typów bibliotek. W artykule przedstawiono Narodową Bibliotekę Katalońską, Bibliotekę Uniwersytecką w Barcelonie, Bibliotekę Publiczną w Gironie, Bibliotekę Publiczną Sagrada Familia w Barcelonie, Mediatekę de l' Escola Pia de Granollers oraz zwrócono uwagę na nowe sposoby wzmocnienia atrakcyjności biblioteki poprzez nowoczesne technologie, media społecznościowe i zastosowanie zasad marketingu wizualnego. 


Słowa kluczowe


Narodowa Biblioteka Katalonii; Biblioteka Uniwersytecka w Barcelonie; Biblioteka Publiczna w Gironie; Biblioteka Publiczna Sagrada Familia; Hiszpania; Katalonia; Barcelona; Unia Europejskich Federalistów; zagraniczny program edukacyjny;

Pełny tekst:

PDF


Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

ISSN 2299-565X

Deklaracja dostępności