Dynamika rozwoju wypożyczeń międzybibliotecznych w Bibliotece Głównej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w okresie 2013-2017

Sławomir Sobczyk

Abstrakt


Wyzwaniem dla wszystkich bibliotek naukowych jest zapewnienie dostępu do materiałów bibliotecznych i zasobów informacyjnych niezbędnych do prowadzenia prac naukowych, badawczych oraz dydaktycznych pracownikom uczelni. Specyfika księgozbioru Biblioteki Głównej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie oraz ewolucja bibliotecznego katalogu elektronicznego znacząco wpłynęły na dynamikę rozwoju wypożyczeń międzybibliotecznych.

W niniejszej pracy przedstawiono charakterystykę księgozbioru, zasady funkcjonowania oraz analizę materiału dotyczącą Wypożyczalni Międzybibliotecznej w okresie 2013-2017.


Słowa kluczowe


wypożyczalnia międzybiblioteczna; wypożyczenia międzybiblioteczne; współpraca bibliotek; biblioteka artystyczna; Biblioteka Główna Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Biblioteka Główna Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie, Kraków, 2011, s. [1-4].

Błach M., Jakość usługi wypożyczeń międzybibliotecznych w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego. In M. Wojciechowska, Zarządzanie jakością w bibliotece, Warszawa, 2017, s. 333-346.

Byra M., Zasady wypożyczania międzybibliotecznego krajowego i zagranicznego według zaleceń IFLA. In Wypożyczenia międzybiblioteczne. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji „Dostęp do zasobów piśmiennictwa krajowego i zagranicznego : wypożyczenia międzybiblioteczne” zorganizowanej w Warszawie 10-11 grudnia 1991 roku, Warszawa, 1992, s. 9-10.

Całka K., Uniejewska A., Doświadczenia Biblioteki Głównej Politechniki Wrocławskiej w prowadzeniu wypożyczeń międzybibliotecznych. In J. Nowicki (red.), Wypożyczenia międzybiblioteczne : stan i perspektywy, Warszawa, 2002, s. 39.

Cornish G. P., Model handbook for interlending and copying, [Boston Spa, Wetherby] 1988.

Projekt nowelizacji Zarządzenia Ministra i Kultury i Sztuki z dnia 25 marca 1980 r. w sprawie zasad wypożyczenia międzybibliotecznego. M. P. 1980, Nr 12, poz. 54.

Waltoś J., Georg Baselitz Profesorem Honorowym ASP w Krakowie, „Wiadomości ASP”, 2000, nr 17, s. 11-13.

Zamorska U., Mały krok w dużej sprawie czyli o komputeryzacji Biblioteki Głównej ASP, „Wiadomości ASP”, 2004, nr 29, s. 17.
Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

ISSN 2299-565X