Wypożyczanie międzybiblioteczne we Francji ze szczególnym uwzględnieniem bibliotek uniwersyteckich : od dokumentów papierowych do wirtualnych

Maria Stachnik

Abstrakt


W artykule podjęto próbę przedstawienia funkcjonowania wypożyczalni międzybibliotecznych we Francji. Kontekst i problematyka związane z powstawaniem i rozwojem tego typu usług zmusiły współczesne władze biblioteczne do podjęcia działań prowadzących do zapewnienia czytelnikom szerszego i łatwiejszego dostępu do zasobów bibliotek z całego świata. Postępująca wraz z rozwojem techniki i elektroniki ewolucja nośników informacji od papierowych po elektroniczne dostarczyła wiele nowych możliwości, ale także problemów, których rozwiązanie wpłynęło na organizację i działalność francuskich wypożyczalni międzybibliotecznych, realizujących zamówienia odbiorców krajowych i zagranicznych.


Słowa kluczowe


biblioteki francuskie; wypożyczenia międzybiblioteczne; organizacja; zarządzanie; biblioteki wirtualne; dostarczanie dokumentów;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Strony www:

ADBDP – Association des Directeurs des Bibliothèques Departementales de Prêt [online], 2017 [dostęp: 2017-11-30]. Dostępny w World Wild Web: http://www.adbdp.asso.fr/index.php/decouvrir-l-adbdp/qui-sommes-nous.

Consortium unifié des établissement universitaires et de recherché pour l’accès aux publications numériques. In Wikipedia [online], 2017 [dostep: 2017-11-30]. Dostępny w World Wild Web: https://fr.wikipedia.org/wiki/Consortium_unifi%C3%A9_des_%C3%A9tablissements_universitaires_et_de_recherche_pour_l%27acc%C3%A8s_aux_publications_num%C3%A9riques.

CNRS - Présentation [online], 2017 [dostęp: 2017-11-20]. Dostępny w World Wild Web: http://www.cnrs.fr/fr/organisme/histoire.htm.

Direction Générale des Bibliothèques, L’avenir des catalogues collectifs nationaux : Rapport - n° 2011-0017 [online], 2011, s. 15 [dostęp: 2017-09-26]. Dostępny w World Wild Web: http://media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2011/86/1/Rapport.cat-coll.-V-25-11-2011_200861.pdf.

Enssib - A propos de la fermeture du centre national de prêt-notice - Enssib [online], 1997 [dostęp: 2017-09-27]. Dostępny w World Wild Web: www.enssib.fr/.../45317-a-propos-de-la-fermeture-du-centre-natio.

Prêt entre bibliothèques – PIB et PEB / Enssib [online], 2014 [dostęp: 2017-09-24]. Dostępny w World Wild Web: http://www.enssib.fr/content/pret-entre-bibliotheques-pib-et-peb.

Présentation - Institut de l’Information Scientifique et Technique [online], 2017 [dostęp: 2017-09-28]. Dostępny w World Wild Web: http://www.inist.fr/?Presentation〈=fr.

Le réseau des CADIST – COLLEX – CollEx - Persée [online], 2017 [dostęp: 2017-09-27]. Dostępny w World Wild Web: http://www.collex.eu/le-reseau-des-cadist/.

Strasburg. In Wikipedia [online], 2017 [dostęp: 2017-09-24]. Dostępny w World Wild Web: https://pl.wikipedia.org/wiki/Strasburg.

Artykuły:

Accart J.-P., «Documentation» : un mot, une histoire, une actualité autour d’un métier [online], 2006 [dostęp: 2017-09-25]. Dostępny w World Wild Web: http://eprints.rclis.org/8161/1/5205908B.pdf.

Boukacem Ch., Du prêt entre bibliothèques à la bibliothèque virtuelle : une évolution ... [online], 2004, s. 26 [dostęp: 2017-09-27]. Dostępny w World Wild Web: https://theses.univ-lyon2.fr/documents/getpart.php?id=674&action=pdf.

Cavalier F., Des CADIST pour quoi faire?, “Bulletin des bibliothèques de France”, [online], 2013, nr 1 [dostęp: 2017-0929]. Dostępny w World Wild Web: http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2013-01-0078-017.

Klein E., Transformation numérique dans les bibliothèques et les centres de documentation [online], 2014, s. 105 [dostęp: 2017-09-27]. Dostępny w World Wild Web: http://academie-sciences-lettres-toulouse.fr/wp-content/uploads/2017/01/2014-9-E-Klein.pdf.

Krysiak E., Francuska „Karta Bibliotek”, „Bibliotekarz”, 1993, nr 5, s. 15-18.

Lapèlerie F., Le pêt entre bibliothèques universitaires scientifiques existe-t-il?, “Bulletin des bibliothèques de France”, [online], 1996, nr 4 [dostęp: 2017-09-26]. Dostępny w World Wilde Web: http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-1996-04-0056-007.

Lechenaud J.-P., Bibliothèques Universitaires : le temps des mutations [online], 2017 [dostęp: 2017-09-27]. Dostępny w World Wild Web: https://www.senat.fr/rap/r98-059/r98-059_mono.html.

Nortier M., Le prêt entre bibliothèques en France, “Bulletin des bibliothèques en France”, [online], 1965, nr 4 [dostęp: 2017-09-26]. Dostępny w World Wild Web: http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-1965-04-0119-002.

Pugacewicz I., Analiza funkcjonowania wybranych sektorów francuskiego bibliotekarstwa uniwersyteckiego na przykładzie Biblioteki Centralnej Uniwersytetu Charles-de Gaulle-Lille III, "Przegląd Biblioteczny", [online], 2008, z. 4 [dostęp: 2017-09-25]. Dostępny w World Wild Web: bbc.uw.edu.pl/Content/2745/p2008_4_05.pdf.

Racine B., Schéma numérique des bibliothèques [online], 2009, s. 8 [dostęp: 2017-09-25]. Dostępny w World Wild Web: http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/104000143.pdf.

Semonsous G., Le Catalogue Collectif des Ouvrages Étrangers, “Bulletin des bibliothèques de France”, [online], 1963, nr 2 [dostęp: 2017-09-25]. Dostępny w World Wilde Web: http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-1963-02-0079-002.

Schöpfel J., La fouriture d’articles scientifiques : droit, technologie et marché [online], 2008 [dostęp: 2017-09-29]. Dostępny w World Wild Web: https://archivesic.ccsd.cnrs.fr/.../Terminal_Schopfel_2008_v3.1.do..

Tesnière V., Patrimoine et bibliothèques en France depuis 1945, “Bulletin des bibliothèques de France", [online], 2006, nr 5 [dostęp: 2017-09-28]. Dostępny w World Wild Web: http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2006-05-0072-002.
Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

ISSN 2299-565X