Międzynarodowa współpraca w zakresie wypożyczeń międzybibliotecznych - na przykładzie Wypożyczalni Międzybibliotecznej Biblioteki Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej

Irena Fulara, Agnieszka Zych, Karolina Imiołek-Stachura

Abstrakt


Artykuł podejmuje tematykę współpracy zagranicznej w zakresie usług międzybibliotecznych Biblioteki Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Przedstawiono początki i rozwój wypożyczeń międzybibliotecznych - od tradycyjnych zamówień wysyłanych pocztą do zastosowania współczesnych systemów komputerowych. Podstawowym materiałem źródłowym była dokumentacja wytworzona w Bibliotece Głównej AGH, taka jak rejestry zamówień oraz karty bibliotek i instytucji współpracujących. Dla potrzeb publikacji przeanalizowano dane statystyczne za lata 2007-2016. Dobra współpraca z instytucjami zagranicznymi ma wpływ na efektywną i sprawną realizację zamówień międzybibliotecznych.

Słowa kluczowe


wypożyczanie międzybiblioteczne; wypożyczanie międzynarodowe; wypożyczalnia międzybiblioteczna; biblioteka akademicka; Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Błach M., Działalność Wypożyczalni Międzybibliotecznej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. In S. Skórka, M. Rogoż (red.); E. Piotrowska (współpr.), Bibliotekarz 2.0 : nowe technologie, nowe wyzwania, Kraków, 2016, s. 204-214.

Czapnik G., Gruszka Z., Tadeusiewicz H. (oprac.), Podręczny słownik bibliotekarza, Warszawa 2011.

Głombiowski K., Świderski B., Więckowska H. (red.), Encyklopedia współczesnego bibliotekarstwa polskiego, Wrocław 1976.

Górkiewicz M. (oprac.), Informator. Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, Kraków 1974.

IFLA [online], 2016 [dostęp: 2017-09-15]. Dostępny w World Wide Web: https://www.ifla.org/voucher-scheme/general-info.

Kegel A., Łucka E., Informator. Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Kraków 1999.

Knox E., Document delivery and interlibrary loan on a shoestring, New York; London 2010.

Krawczyk J., Janczak B., Dudziak-Kowalska M., Bibliotekarze w dziewięćdziesięcioleciu Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków 2009.

Kuehn J., Management of interlibrary loan. In C. L. Weible, K. L. Janke (ed.), Interlibrary loan practices handbook, Chicago, 2011, s. 84-109.

Pieniążek J., Informator o bibliotekach krakowskich, Kraków 1961.

Ryl-Hrapkowicz E., Zofia Żebrowska (1905-1995), „Przegląd Biblioteczny”, 1996, z. 1, s. 87-88.

Stiftung Geschichte des Ruhrgebiets [online], 2016 [dostęp: 2017-09-15]. Dostępny w World Wide Web: http://www.isb.rub.de/bdr/bib_bergbau.html.en.

Tyszkowska M., Bibliotekarz 2.0 - nowy zawód przyszłości? In K. Domańska [et al.] (red.), Bibliotekarz : uniwersalność i innowacyjność profesji, Bydgoszcz, 2009, s. 199-207.

Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 25 marca 1980 r. w sprawie zasad wypożyczania międzybibliotecznego. M. P. 1980, Nr 12, poz. 54.
Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

ISSN 2299-565X