Bibliotekarze dyplomowani we współczesnej bibliotece naukowej - kłopot czy wyzwanie?

Maria Pidłypczak-Majerowicz

Abstrakt


Problem podnoszenia kwalifikacji bibliotekarzy w bibliotekach uczelnianych ujawnił się po zmianach w przepisach odnoszących się do szkolnictwa wyższego, w tym zawodu bibliotekarza, obniżających rangę bibliotekarza dyplomowanego (naukowego). Osiągnięcia naukowe, pedagogiczne i organizacyjne bibliotekarzy do 2013 roku świadczą o konieczności intensywnego i ustawicznego podnoszenia kwalifikacji bibliotekarza dyplomowanego.


Słowa kluczowe


biblioteka naukowa; zawód bibliotekarza; bibliotekarz dyplomowany; uprawnienia bibliotekarza;

Pełny tekst:

PDF


Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

ISSN 2299-565X

Deklaracja dostępności