Erasmus, jego rola i funkcja w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych bibliotekarzy

Karina Olesiak, Maria Stachnik

Abstrakt


Artykuł podejmuje tematykę udziału bibliotekarzy w różnego typu stażach i warsztatach organizowanych w ramach unijnego programu Erasmus, którego poszczególne edycje omówiono w skrócie. Skupiono się przede wszystkim na roli najnowszej edycji Erasmus+ w podnoszeniu i poszerzaniu kwalifikacji zawodowych bibliotekarzy. W celu udokumentowania i zobrazowania przydatności tej formy edukacji przeprowadzono wśród pracowników bibliotek najważniejszych uczelni krakowskich ankietę, będącą podstawą do analizy tego rodzaju przedsięwzięć pod kątem ich wpływu na osobowość pracowników oraz ich rozwój zawodowy, mający przełożenie na działania podejmowane w miejscach pracy.


Słowa kluczowe


Unia Europejska; Erasmus; programy; staże; bibliotekarze; kwalifikacje; rozwój; współpraca międzynarodowa; rozwój osobowy; szkolnictwo wyższe; edukacja; biblioteka akademicka;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Decyzja nr 253/2000/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 24 stycznia 2000 r., ustanawiająca II etap Wspólnotowego Programu Socrates.

Decyzja nr 819/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 14 marca 1995 r., ustanawiająca Wspólnotowy Program Socrates.

Decyzja Rady nr 87/327/EEC z 15 czerwca 1987 r. w sprawie przyjęcia Programu European Action Scheme for the Mobility of University Students (Erasmus).

10-lat Erasmusa w Polsce 1998-2008 [online], 2008 [dostęp: 2017-06-14]. Dostępny w World Wide Web: http://www.erasmus.org.pl/sites/erasmus.org.pl/files/publikacje/10%20lat%20programu%20Erasmus%20w%20Polsce%201998-2008.pdf.

Erasmus [online], 2017 [dostęp: 2017-06-14]. Dostępny w World Wide Web: http://www.erasmus.org.pl/.

Erasmus w Polsce [online], 2014 [dostęp: 2017-06-14]. Dostępny w World Wide Web: http://www.erasmus.org.pl/sites/erasmus.org.pl/files/Erasmus_2012-13.pdf.

Erasmus w Polsce, Polska w Erasmusie. Publikacja wydana z okazji 25-lecia programu, Warszawa 2012.

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego [online], 2017 [dostęp: 2017-06-14]. Dostępny w World Wide Web: http://frsi.org.pl/.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji [online], 2017 [dostęp: 2017-06-14]. Dostępny w World Wide Web: http://www.frse.org.pl/programy/.

Fundusze Norweskie. In Serwis funduszy norweskich i funduszy EOG [online], 2017 [dostęp: 2017-06-14]. Dostępny w World Wide Web: https://www.eog.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-funduszach/poznaj-zasady-dzialania-funduszy/informacje-podstawowe/.

Granty i dotacje - poszczególne programy i fundacje. In EBIB [online], 2017 [dostęp: 2017-06-14]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.pl/?page_id=908.

Maison des Cultures du Monde [online], 2017 [dostęp: 2017-06-14]. Dostępny w World Wide Web: http://www.maisondesculturesdumonde.org/actualite/courants-du-monde-2016.

Panfil T., Unia Europejska : wszystko, co musisz wiedzieć, Poznań 2003.

Polski Komitet ds. UNESCO [online], 2017 [dostęp: 2017-06-14]. Dostępny w World Wide Web: http://www.unesco.pl/polski-komitet-ds-unesco/.

Skrunda J. (red. prow.), Pisarze świata : słownik encyklopedyczny, Warszawa 1995.

Struktura programu Erasmus+. In Erasmus+ [online], 2017 [dostęp: 2017-06-14]. Dostępny w World Wide Web: http://erasmusplus.org.pl/o-programie/struktura-programu/.

Wiorogórska Z., Staże w Unii Europejskiej - Off we go! "EBIB", [online], 2009, nr 5 [dostęp: 2017-06-14]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.pl/2009/105/a.php?wiorogorska.
Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

ISSN 2299-565X

Deklaracja dostępności