Szkolenia z zakresu elektronicznych źródeł informacji dla studentów Wydziału Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki UKW w Bydgoszczy

Małgorzata Zmitrowicz, Maciej Weryho

Abstrakt


Szkolenia z elektronicznych źródeł informacji wpisane są już od lat w działalność dydaktyczną Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Niniejszy artykuł powstał w trakcie przygotowywania scenariuszy zajęć dla grup seminarzystów Wydziału Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, przystępujących do realizacji własnych kwerend bibliograficznych.

 


Słowa kluczowe


elektroniczne źródła informacji; szkolenia; dydaktyka; bibliografia; biblioteka;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Pamuła-Cieślak N., Ukryty Internet jako przedmiot edukacji informacyjnej, Toruń 2015, s. 51.

Derfert-Wolf L., Information literacy - koncepcje i nauczanie umiejętności informacyjnych, „EBIB”, [online], 2005, nr 1 [dostęp: 2016-10-11]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.pl/2005/62/derfert.php.

Krajka A., Ściborek A., Efektywność wyszukiwawcza w języku haseł przedmiotowych KABA i innych językach wyszukiwawczych. In Opracowanie przedmiotowe dokumentów z zakresu nauk ścisłych : matematyczno-przyrodniczych i technicznych. Język haseł przedmiotowych KABA : teoria, praktyka, przyszłość, Kazimierz Dolny (Poland), 20-22 September 2006 [online], 2006 [dostęp: 2016-10-11]. Dostępny w World Wide Web: http://hdl.handle.net/10760/17966.

Wieczorkowska B., Bibliografia Zawartości Czasopism od 2010 roku, „Bibliotekarz”, [online], 2010, nr 2, s. 11-13 [dostęp: 2016-10-11]. Dostępny w World Wide Web: http://kpbc.umk.pl/publication/78572.
Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

ISSN 2299-565X