Rozwój potencjału ludzkiego wyzwaniem bibliotek XXI wieku

Sabina Adamiec-Warzecha

Abstrakt


Na przestrzeni wieków można zaobserwować radykalne zmiany w organizacji bibliotek. Rejestr czynności realizowanych we współczesnych bibliotekach oprócz procesów bibliotecznych zawiera także coraz więcej funkcji pochodzących z różnych obszarów zarządzania. Wśród wielu rozmaitych zadań realizowanych w bibliotekach nie powinno zabraknąć rozwoju potencjału zatrudnianych pracowników. Rozwój potencjału ludzkiego umożliwia osiągnięcie szeregu wymiernych korzyści zarówno dla biblioteki, jak również pracowników. Pozwala bibliotece zaktualizować oraz uzupełnić potencjał ludzki personelu adekwatnie do występujących aktualnie potrzeb. Proces rozwoju potencjału ludzkiego kreuje ponadto biblioteczną wartość naddaną. W praktyce oznaczać to będzie skuteczną mediację oraz efektowne usługi.


Słowa kluczowe


biblioteka; potencjał ludzki; szkolenie; zarządzanie kadrami;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków 2005.

Gableta M., Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie, Wrocław 2003.

Głuszek E., Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa, Wrocław 2004.

Janowska Z., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa 2002.

Klonowski J., Doskonalenie umiejętności interpersonalnych bibliotekarzy : pierwszy kontakt z klientem, „Bibliotekarz”, 2004, nr 1, s. 8-12.

Król H., Rozwój potencjału ludzkiego w przedsiębiorstwie. In A. Ludwiczyński, K. Stobińska (red.), Zarządzanie strategiczne kapitałem ludzkim, Warszawa 2001.

Listwan T. (red.), Słownik zarządzania kadrami, Warszawa 2005.

McKenna E., Beech N., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa 1999.

Moczydłowska J., Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Warszawa 2010.

Olczak A., Kołodziejczyk-Olczak I. (red.), Leksykon zarządzania, Łódź 2005.

Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi : zarys problematyki i metod, Kraków 1998.

Rybak M., Rozwój potencjału pracy. In A. Sajkiewicz (red.), Zasoby ludzkie w firmie : organizacja, kierowanie, ekonomika, Warszawa 1999.

Scheer H. G., Personalentwicklung - den Wandel gestalten. Warum Bibliotheken Personalentwicklung brauchen und wie sie wie sie davon profitieren können, „Bibliotheken heute“, [online], 2007, nr 2, s. 55-58 [dostęp: 2015-11-16]. Dostępny w World Wide Web: http://www. lbz.rlp.de/ueber-uns/publikationen/bibliotheken-heute.

Simon H. A., Podejmowanie decyzji i zarządzanie ludźmi w biznesie i administracji publicznej, Gliwice 2007.

Skalski M., Gawrońska M., Musimy się zrozumieć, czyli warunki skutecznej i efektywnej komunikacji w firmie (1), „Personel i Zarządzanie”, 2004, nr 3, s. 59-64.

Szałkowski A. (red.), Rozwój personelu, Kraków 2002.

Wojciechowski J., Praca z użytkownikiem w bibliotece, Warszawa 2000.

Zbiegień-Maciąg L., Kultura w organizacji : identyfikacja kultur znanych firm, Warszawa 1999.

Zybert E. B., Kultura organizacyjna w bibliotekach : nowe i stare idee w zarządzaniu biblioteką, Warszawa 2004.
Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

ISSN 2299-565X