Biblioteka Narodowa Malty

Ewa Piotrowska

Abstrakt


W artykule przedstawiono historię i współczesne funkcjonowanie Biblioteki Narodowej Malty. Szczególną uwagę zwrócono na liczne formy aktywności naukowo-kulturalnej i działalność edukacyjno-marketingową instytucji.


Słowa kluczowe


Biblioteka Narodowa Malty; Malta;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Biblioteka Narodowa Malty. In Wikipedia [online], 2015 [dostęp: 2015-09-21]. Dostępny w World Wide Web: https://pl.wikipedia.org/wiki/Biblioteka_Narodowa_Malty.

Bibljoteka Nazzjonali: Quality Service Charter [online], 2001 [dostęp: 2015-09-21]. Dostępny w World Wide Web: http://education.gov.mt/en/education/malta-libraries/Documents/Quality%20Service%20Charter_Maltese.pdf.

Department of Library Information & Archive Sciences. In University of Malta [online], 2015 [dostęp: 2015-09-21]. Dostępny w World Wide Web: http://www.um.edu.mt/maks/las.

ERDF 109: Digitization Strategy and Framework for the National Library of Malta. In Investing in your future [online], 2013 [dostęp: 2015-09-21]. Dostępny w World Wide Web: https://investinginyourfuture.gov.mt/project/equal-opportunities/digitization-strategy-and-framework-for-the-national-library-of-malta-33947680.

Library. In University of Malta [online], 2015 [dostęp: 2015-09-21]. Dostępny w World Wide Web: https://www.um.edu.mt/library.

Malta Libraries. In Ministry of Education and Employment [online], 2015 [dostęp: 2015-09-21]. Dostępny w World Wide Web: http://education.gov.mt/en/education/malta-libraries/Pages/About-Us.aspx#.

Malta Libraries. In YouTube [online], 2015 [dostęp: 2015-09-21]. Dostępny w World Wide Web: https://www.youtube.com/channel/UCWSIz6PUWgF2O3sxLfWsbbw.

Malta Libraries Act [online], 2011 [dostęp: 2015-09-21]. Dostępny w World Wide Web: http://education.gov.mt/en/education/malta-libraries/Documents/ML%20-%20Malta-Libraries-Act-2011.pdf.

Malta Libraries Council [online], 2015 [dostęp: 2015-09-21]. Dostępny w World Wide Web: http://www.mlc.org.mt/.

Malta Library and Information Association [online], 2015 [dostęp: 2015-09-21]. Dostępny w World Wide Web: http://www.malia-malta.org/.

Malta School Library Association [online], 2015 [dostęp: 2015-09-21]. Dostępny w World Wide Web: https://maltasla.wordpress.com/.

'Mill-Bibljoteka' Features – TVAM. In YouTube [online], 2015 [dostęp: 2015-09-21]. Dostępny w World Wide Web: https://www.youtube.com/playlist?list=PLpxLCf8p090sbMvazCvaek9Df5TrvGvV4.

Misztal M., Historia Malty. In J. Łaptos (red.), Historia małych krajów Europy: Andora, Liechtenstein, Luksemburg, Malta, Monako, San Marino, Wrocław, 2007, s. 251-391.

Muscat R., Libraries and librarianship in Malta, “Bibliothek”, 2004, Nr 2, s. 193-196.

National Library. In Ministry of Education and Employment [online], 2015 [dostęp: 2015-09-21]. Dostępny w World Wide Web: http://education.gov.mt/en/education/malta-libraries/Pages/National%20Library/default1101-6150.aspx.

National Library: Quality Service Charter [online], 2001 [dostęp: 2015-09-21]. Dostępny w World Wide Web: http://education.gov.mt/en/education/malta-libraries/Documents/Quality%20Service%20Charter_English.pdf.

National Library Catalogue. In Malta Libraries [online], 2015 [dostęp: 2015-09-21]. Dostępny w World Wide Web: https://www.maltalibraries.gov.mt/nationallibrary/opac/.

National Library of Malta. In Facebook [online], 2015 [dostęp: 2015-09-21]. Dostępny w World Wide Web: https://www.facebook.com/National-Library-of-Malta-109081375784113/timeline/.

National Library of Malta. In Wikipedia [online], 2015 [dostęp: 2015-09-21]. Dostępny w World Wide Web: https://en.wikipedia.org/wiki/National_Library_of_Malta.

The National Library of Malta celebrates the Order’s past and present. In Order of Malta [online], 2013 [dostęp: 2015-09-21]. Dostępny w World Wide Web: http://www.orderofmalta.int/news/66929/the-national-library-of-malta-celebrates-the-order-past-and-present/?lang=en.

Sciberras J., The National Library of Malta : A Library in Evolution [online], 2013 [dostęp: 2015-09-21]. Dostępny w World Wide Web: http://www.malia-malta.org/bank/media/web/pdfs/10%20NLM%20Joanne%20Sciberras.pdf.

Sciberras L., A Marketing Tool for the Information Industry : Malta and its National Bibliography, “Library Management”, 1986, Vol. 7, nr 3, s. 2-40.

Statistics on libraries. In National Statistics Office - Malta [online], 2015 [dostęp: 2015-09-21]. Dostępny w World Wide Web: https://nso.gov.mt/en/News_Releases/View_by_Unit/Unit_C1/Living_Conditions_and_Culture_Statistics/Pages/Statistics-on-Libraries.aspx.

Stefano Ittar. In Wikipedia [online], 2015 [dostęp: 2015-09-21]. Dostępny w World Wide Web: https://pl.wikipedia.org/wiki/Stefano_Ittar.

Valletta and Grand Harbour from the air. In YouTube [online], 2015 [dostęp: 2015-09-21]. Dostępny w World Wide Web: https://www.youtube.com/watch?v=qAv7vCpZkb8.

Vella Ch., An icon of learning and historical importance. In Timesofmalta.com [online], 2012 [dostęp: 2015-09-21]. Dostępny w World Wide Web: http://www.timesofmalta.com/articles/view/20120624/arts-entertainment/An-icon-of-learning-and-historical-importance.425886.
Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

ISSN 2299-565X