Zasoby bibliotek francuskich – organizacja, zarządzanie, potencjał ludzki, nowe media

Maria Stachnik

Abstrakt


Artykuł stanowi próbę prezentacji francuskich bibliotek w kontekście usytuowania ich w strukturach państwa, a także pokazania prawnych i finansowych determinantów ich działalności. Przedstawia zasoby ludzkie czyli bibliotekarzy, ich ścieżkę edukacyjną, sposoby zdobywania wiedzy i kwalifikacji, jakie muszą posiadać, aby pracować w różnych typach bibliotek we Francji. Omówiono także nowe sposoby dzielenia się wiedzą poprzez  nowoczesne technologie informatyczne i informacyjno-komunikacyjne. Z tej perspektywy biblioteki (postrzegane jako miejsca gromadzenia, zdobywania i udostępniania wiedzy) zaprezentowano jako instytucje otwierające nowe możliwości przed pracownikami oraz użytkownikami, które dzięki nowym mediom, ich właściwościom, mogą być łatwo przez wszystkich  wykorzystywane do szeroko rozumianej komunikacji bez ograniczeń czasowych i przestrzennych.


Słowa kluczowe


biblioteki francuskie; organizacja; zarządzanie; zasoby ludzkie; kształcenie; wiedza; informacja; nowe media;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Annuaire : Service-Public.fr [online], 2015 [dostęp: 2015-11-18]. Dostępny w Word Wide Web: https://lannuaire.service-public.fr/gouvernement/administration-centrale-ou-ministere_172226.

Bibliothèquees et bibliothécaires scolaires du second degree [online], 2015 [dostęp: 2015-11-18]. Dostępny w World Wide Web: https://www.reseau-canope.fr/savoirscdi/societe-de-linformation/international/regard-sur-leurope/bibliotheques-et-bibliothecaires-scolaires-du-second-degre.html.

Le Catalogue Collectif de France (CCFr). In La Bibliothèque nationale de France (BnF) [online], 2015 [dostęp: 2015-11-18]. Dostępny w World Wide Web: http://www.bnf.fr/fr/collections_et_services/catalogues_en_ligne/a.catalogue_collectif_de_france.html.

Centres d'acquisition et de diffusion de l'information scientifique et technique. In Wikipedia [online], 2015 [dostęp: 2015-11-18]. Dostępny w World Wide Web: https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_d%27acquisition_et_de_diffusion_de_l%27information_scientifique_et_technique.

Couperin : Qui sommes-nous? [online], 2015 [dostęp: 2015-11-18]. Dostępny w Word Wide Web: http://www.couperin.org/presentation.

L’enseignement supérieur Culture - Livre : bibliothèques, documentation, édition, librairie [online], 2015 [dostęp: 2015-11-18]. Dostępny w Word Wide Web: http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/formations/livre-formation.htm.

ENSSIB (L’École nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques) [online], 2015 [dostęp: 2015-11-18]. Dostępny w Word Wide Web: www.enssib.fr/.

Francuska „Karta Bibliotek”, „Bibliotekarz”, 1993, nr 5, s. 15-18.

Głowacka E., Przegląd wskażników efektywności bibliotek według normy ISO 11620. In E. Głowacka (red.), Biblioteki wobec nowych zadań, Toruń, 2004, s. 159.

Inspection Générale des Bibliothèques [online], 2015 [dostęp: 2015-11-18]. Dostępny w Word Wide Web: http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24765/inspection-generale-des-bibliotheques.html.

Jolly C., Bibliothèques Universitaires, “Bulletin des Bibliothèques de France”, [online], 2001, nr 6 [dostęp: 2015-11-18]. Dostępny w World Wide Web: bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2001-06-0050-004.

Kamińska S., Organizacja i zarządzanie bibliotekami we Francji, „Poradnik Bibliotekarza”, 2003, nr 7-8, s. 22-24.

Ministère de la Culture et de la Communication [online], 2015 [dostęp: 2015-11-18]. Dostępny w Word Wide Web: http://www.culturecommunication.gouv.fr.

Murawska M., Zarządzanie strategiczne niematerialnymi zasobami przedsiębiorstwa [online], 2008 [dostęp: 2015-11-18]. Dostępny w Word Wide Web: http://www.fundacja.edu.pl/pliki/monika_murawska_zarzadzanie_strategiczne.pdf.

Pugacewicz I. H., Francuskie bibliotekarstwo publiczne : historia, organizacja, perspektywy. In D. Grabowska, E. B. Zybert (red.), Biblioteka i informacja w aktywizacji regionalnej, Warszawa, 2012, s. 183-203.

Thomasset C., Les spécificitées des emploi dans une bibliothèque : description, évolution et mutation [online], 2006 [dostęp: 2015-11-18]. Dostępny w World Wide Web: http://cthomasset.free.fr/docs/GRH-emploisbibliotheque.pdf.

Winiarska B., Bibliotekarstwo francuskie na stronach WWW - wybór, „EBIB”, [online], 2007, nr 9 [dostęp: 2015-11-18]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.pl/2007/90/a.php?winiarska.

Wiorogórska Z., Déjà vu - czyli francuskie biblioteki akademickie (felieton z Lille), „EBIB”, [online], 2011, nr 1 [dostęp: 2015-11-18]. Dostępny w Word Wide Web: http://www.ebib.pl/2011/119/a.php?wiorogorska.
Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

ISSN 2299-565X