Program konferencji

Program konferencji

 

Program IV Konferencji Naukowej: Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej pt. „Książki w plikach – publikowanie, udostępnianie i użytkowanie” jest do pobrania:

 

>> Format PDF – 184 kB <<

 


 

Streszczenia referatów i prezentacje są dostępne >> TUTAJ <<

 


 

IV Konferencja Naukowa: Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej
Książki w plikach – publikowanie, udostępnianie i użytkowanie
Kraków, Uniwersytet Pedagogiczny, 24-25 maja 2017 r.
(Audytorium im. W. Danka)

 

24 maja (środa)

8.00-9.00 Rejestracja uczestników
9.00-9.30 Otwarcie konferencji, przywitanie gości
Sesja 1 / Funkcjonalność i dostępność mediów cyfrowych / prof. dr hab. Barbara Sosińska-Kalata
9.30-10.20 Janusz Morbitzer: Człowiek w świecie mediów cyfrowych
10.20-10.40 Małgorzata Kowalska: Platformy e-booków w polskich bibliotekach akademickich – ocena funkcjonalności i dostępności »»»
10.40-11.00 Karolina Bohdanowicz, Tomasz Parkoła, Marcin Werla: W kierunku zwiększania dostępności zasobów udostępnianych przez polskie biblioteki cyfrowe – nowoczesne rozwiązania w systemie dLibra 6 »»»
11.00-11.20 Stanisław Skórka: Użyteczność czytników książek elektronicznych w świetle norm i standardów »»»
11.20-11.40 Dyskusja
11.40-12.00 Przerwa na kawę
Sesja 2 / Integracja zasobów cyfrowych w bibliotekach / prof. dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek
12.00-12.20 Anna Radoszewska: IBUK Libra – sprawdzona technologia dla edukacji i rozwoju
12.20-12.40 Jarosław Znaleźniak: Nowoczesne systemy do zabezpieczania i ewidencji zbiorów bibliotecznych
12.40-13.00 Prezentacja firmy Międzynarodowe Centrum Budownictwa
13.00-13.20 Wojciech Kowalewski: Integracja książek elektronicznych w katalogach OPAC a wzrost czytelnictwa »»»
13.20-13.40 Agnieszka Gałecka-Golec, Iwona Łojewska: Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku – jako narzędzie gromadzenia, upowszechniania i promowania dorobku uczelni »»»
13.40-14.00 Bożena Winiarska: Książnica w pliku – pliki w Książnicy
14.00-14.20 Dyskusja
14.20-15.40 Obiad (Restauracja EDEN, ul. Bydgoska 19A)
Sesja 3 / Udostępnianie dokumentów elektronicznych / dr hab. Michał Rogoż
15.40-16.00 Bartłomiej Siedlarz: Dokumenty ciągłe w polskich bibliotekach cyfrowych – podejścia do użycia zasobu i sposoby prezentacji treści
16.00-16.20 Mariusz Jarocki: Aplikacje mobilne dla systemu Android a zasoby cyfrowe bibliotek polskich
16.20-16.40 Michał Górski, Łukasz Tomkiewicz, Grzegorz Wajda: Piractwo czy nieformalny obieg książek elektronicznych w Polsce? Próba charakterystyki »»»
16.40-17.00 Joanna Hoły: Copyright w bibliotekach cyfrowych
17.00-17.20 Dyskusja
19.00-21.00 Uroczysta kolacja w Restauracji „Miód i Wino”, ul. Sławkowska 32.

 

25 maja (czwartek)

Sesja 4 / Użyteczność i recepcja książki elektronicznej / prof. dr hab. Wiesław Babik
9.00-9.20 Urszula Nowicka (EBSCO): Książki elektroniczne w polskich bibliotekach akademickich
9.20-9.40 Barbara Kamińska-Czubała: E-podręczniki w perspektywie architektury informacji
9.40-10.00 Beata Langer: Czytelność i gęstość informacyjna e-podręczników do historii dla kształcenia podstawowego w klasie VI
10.00-10.20 Monika Curyło: Czytelnictwo e-booków w Polsce: stan obecny i perspektywy »»»
10.20-10.40 Małgorzata Lebda, Barbara Krasińska: Czy oceniać po okładce? O szacie graficznej współczesnych publikacji elektronicznych
10.40-11.00 Katarzyna Staniuk: Literatura w kulturze cyfrowej »»»
Dyskusja
11.00-11.20 Przerwa na kawę
Sesja 5 / Rynek dokumentów elektronicznych / dr hab. Małgorzata Kowalska
11.20-11.40 Agnieszka Łakomy: Rynek polskich czasopism przeznaczonych na tablety
11.40-12.00 Piotr Andrusiewicz: Multiscreening i shifting w procesie lektury za pomocą czytników ebooków
12.00-12.20 Michał Górski, Łukasz Tomkiewicz, Grzegorz Wajda: Dokumenty polskojęzyczne w kolekcji eBooks and Texts serwisu Internet Archive »»»
12.20-12.40 Natalia Pamuła-Cieślak: Otwarte książki w sieci na przykładzie Directory of Open Access Books »»»
12.40-13.00 Marzena Błach: Alternatywne wydania przewodników po Krakowie: e-przewodniki »»»
13.00-13.20 Michał Rogoż: Nie tylko biblioteki. Cyfrowe materiały informacyjne na stronach polskich parków narodowych
13.20-13.40 Dyskusja
13.40 Podsumowanie i zakończenie konferencji
14.00 Obiad (Restauracja EDEN, ul. Bydgoska 19A)