Organizatorzy

Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Instytut Nauk o Informacji
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

 

 

Honorowy patronat nad konferencją objęli:

JM Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie,
prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

logoup_pl
Prezydent Miasta Krakowa,
prof. dr hab. Jacek Majchrowski

Miasto Kraków

 
 


 

Rada programowa

prof. dr hab. Barbara Sosińska-Kalata (Uniwersytet Warszawski) – Przewodnicząca
prof. dr hab. Wiesław Babik (Uniwersytet Jagielloński)
prof. dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Barbara Kamińska-Czubała (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
dr hab. Władysław Marek Kolasa (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
dr hab. Michał Rogoż (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
dr hab. Remigiusz Sapa (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. Jacek Tomaszczyk (Uniwersytet Śląski)
dr Stanisław Skórka (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

 


 

 Komitet organizacyjny

mgr Ewa Piotrowska
mgr Agnieszka Folga
mgr Joanna Kołakowska