Ważne daty

do 15 marca 2017 – przysłanie streszczeń referatów
31 marca 2017 – decyzja Rady Programowej
15 kwietnia 2017 – zgłoszenie udziału w konferencji, wniesienie opłaty konferencyjnej, nadesłanie pełnych tekstów referatów
24 – 25 maja 2017 – konferencja