wrz 022012
 

Działalność edukacyjna Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie w roku szkolnym 2011/2012

Krystyna Droździewicz, Lidia Ippoldt

Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie

 

Statut Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie mówi, że biblioteka służy przede wszystkim potrzebom kształcących się i doskonalących nauczycieli, studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela. Do zadań biblioteki należy m.in. wspieranie nauczycieli w realizacji zajęć dydaktycznych i wewnątrzszkolnego doskonalenia. Zgodnie z tymi założeniami Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie koordynuje prace Zespołu Samokształceniowego Bibliotekarzy Bibliotek Szkolnych. W mijającym roku szkolnym udało się zorganizować trzy spotkania merytoryczne i jedno spotkanie podsumowujące Zespołu. Tematami spotkań była dokumentacja biblioteki szkolnej (ewidencja w bibliotece) oraz tworzenie programów własnych w bibliotekach szkolnych. Działalność edukacyjną rozszerzono do przedsięwzięć skierowanych też do nauczycieli przedszkoli i nauczania zintegrowanego, proponując im bezpłatny kurs z bajkoterapii. Kurs cieszył się ogromnym powodzeniem, o czym świadczą trzy jego edycje i ponad 80 uczestników. Charakter edukacyjny miało też spotkanie z dr Marią Molicką, zorganizowane przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Bibliotekę Pedagogiczną w Skawinie i Wydawnictwo Media Rodzina. Wykład poświęcony bajkoterapii wzbogacony został warsztatami biblioterapeutycznymi dla nauczycieli i bibliotekarzy.

W swojej ofercie biblioteka nie zapomina również o edukacji rodziców, dla których we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy oraz Centrum Wspierania Rodziny przygotowała w mijającym roku ofertę dwóch spotkań edukacyjnych z wykorzystaniem elementów biblio- i bajkoterapii. Spotkania odbyły się w ramach Skawińskich Dni Profilaktyki. Pierwsze z nich poświęcono terapeutycznej wartości bajki, drugie, o charakterze warsztatowym, dotyczyło uzależnień dzieci i młodzieży i sposobów ustrzeżenia dzieci przed nimi. Biblioteka włączyła się też w przygotowanie kolejnego spotkania edukacyjnego z pedagogiem Małgorzatą Więczkowską, poświęconego uzależnieniu od mediów, na które zaproszono m. in. rodziców i dziadków.

Dla poparcia swych działań edukacyjnych w zakresie bajkoterapii Biblioteka Pedagogiczna we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy wydała drugi już tomik bajek terapeutycznych pt. „Magiczne bajki na dziecięce smutki. Bajki pomagajki dla nieco starszych dzieci”. Bajki mają charakter psychoedukacyjny, a uzupełnione zostały o scenariusze dla nauczycieli nagrane na płycie CD. Działalność edukacyjną z dziećmi prowadzimy również organizując wycieczki przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych do naszej biblioteki. W obecnym roku szkolnym odwiedziły nas dzieci z 4 placówek.

Biblioteka wychodzi też naprzeciw oczekiwaniom maturzystów, przygotowując dla nich teczki tematyczne z materiałami przydatnymi do matury (głównie z języka polskiego), wystawę książek użytecznych do powtórek z różnych przedmiotów, wzory opisów bibliograficznych niezbędnych w prezentacji. Wiele z tych informacji zamieszczanych jest na bieżąco na naszej stronie www.

Placówka organizuje też konkursy i włącza się w organizację konferencji o charakterze edukacyjnym. W roku szkolnym 2011/2012 udało się sfinalizować 2 konkursy : fotograficzny pt. „Książka w roli głównej” oraz międzynarodowy konkurs plastyczno-fotograficzny pt. „Pejzaże mojego miasta” współorganizowany z Urzędem Miasta i Gminy i ze Skawińskim Stowarzyszeniem Miast Partnerskich.

Biblioteka była też współorganizatorem konferencji „Współczesne biblioteki. Między nowoczesnością a pragmatyzmem”, na której spotkali się bibliotekarze z całej Małopolski i województwa śląskiego.

Wszystkie powyższe przedsięwzięcia edukacyjne naszej biblioteki są dostrzegane nie tylko w środowisku lokalnym, ale i w Małopolsce, co doskonale promuje naszą placówkę w społeczności nauczycieli, studentów, uczniów, rodziców, dorosłych mieszkańców Gminy oraz naszych potencjalnych przyszłych czytelników obecnie uczących się jeszcze w szkołach podstawowych, bądź uczęszczających dopiero do okolicznych przedszkoli.

 

Jak nas cytować:

Droździewicz Krystyna, Ippoldt Lidia, Działalność edukacyjna Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie w roku szkolnym 2011/2012, „Biblioteka i Edukacja”, [online], 2012, nr 1. Dostępny w World Wide Web: http://www.bg.up.krakow.pl/bie/?p=637


Pobierz lub obejrzyj artykuł w formacie: PDF.