Informacje o dofinansowaniu projektu

2021-05-25

Dofinansowano w ramach programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych” Ministerstwa Edukacji i Nauki (wcześniej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Nazwa projektu:
Organizacja kolekcji czasopism naukowych w Repozytorium UP wraz z wykonaniem rekordów analitycznych [SONB/SP/465103/2020]

Kwota dofinansowania projektu:
213 300,00 zł

Kwota całkoweita projektu:
238 300,00 zł

Termin realizacji projektu:
1 czerwca 2020 r. - 31 maja 2021 r.

Zadanie (część projektu):
Modernizacja platformy elektronicznego czasopisma naukowego Biblioteka i Edukacja (implementacja nowej wersji platformy obsługi czasopisma Open Journal Systems wersji 3.x, przeniesienie danych oraz dostosowanie dotychczas wydanych numerów do obecnych standardów). Wprowadzenie nowej wersji platformy czasopisma spowodowało usprawnienie procesu redakcyjnego i wydawniczego czasopisma. Opracowanie i dostosowanie poszczególnych numerów czasopisma do obecnych standardów wydawniczych usprawniło zarządzanie zasobem czasopisma i jego  funkcjonowanie w systemach informacyjnych.

Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych

Stara wersja czasopisma "Biblioteka i Edukacja" (oparta o platformę OJS 2.x).