Autor - szczegóły

Buczyńska-Łaba, Justyna, Biblioteka Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska