Autor - szczegóły

Batorowska, Hanna, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska