Biblioteki bez Granic

Maria Stachnik

Abstrakt


Artykuł przedstawia Biblioteki bez Granic (Bibliothèques Sans Frontières), stowarzyszenie pozarządowe non-profit, jego filozofię, misję i zadania oraz sposoby realizacji niektórych założeń i celów. Omówiono akcje prowadzone w różnych krajach, ze szczególnym ukierunkowaniem na działalność pomocową w państwach francuskiej strefy językowej.


Słowa kluczowe


stowarzyszenie non-profit; biblioteki; działania pomocowe; książka; kraje francuskojęzyczne; edukacja; informatyzacja; wykluczenie;

Pełny tekst:

PDF


Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

ISSN 2299-565X