Przegląd badań z zakresu Biblioteki 2.0 w Polsce i na świecie

Katarzyna Bikowska

Abstrakt


Od początku istnienia idei Web 2.0 w bibliotekach, tj. od pierwszych lat XXI wieku, rozwój techniczny i technologiczny służył poprawie komunikacji bibliotekarzy i czytelników. Dzięki Web 2.0 czytelnicy wpływają na jakość i formę proponowanych im usług bibliotecznych i dlatego ważna jest obserwacja, ocena oraz dostosowanie potrzeb użytkowników do współczesnego modelu biblioteki.

Autorka artykułu poddała analizie stan badań Web 2.0 w bibliotekach, w tym przede wszystkim sfery blogów, serwisów społecznościowych i innych aplikacji internetowych. Na podstawie analizy zagranicznej literatury fachowej autorka wskazała istotne tendencje, metody i wyniki badań zaobserwowane w bibliotekach różnych krajów świata, Europy i Polski.


Słowa kluczowe


biblioteka 2.0; badania; Web 2.0; usługi biblioteczne; blog; Facebook;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bibliografia:

Abram S., Web 2.0, library 2.0, and librarian 2.0: preparing for the 2.0 world [online], 2007 [dostęp: 2014-10-23]. Dostępny w World Wide Web: http://stephenslighthouse.com/files/OnlineIntrenationalProceedings1.pdf.

Aharony N., Librarians and information scientists in the blogosphere: an exploratory analysis, “Aslib Proceedings”, 2009, Vol. 61, nr 6, s. 587-604.

BABIN 2.0. In Biblioteka Narodowa [online], 2014 [dostęp: 2014-10-23]. Dostępny w World Wild Web: http://babin.bn.org.pl/?page_id=2.

Bar-Ilan J., Information hub blogs, ”Journal of Information Science”, 2005, Vol. 31, nr 4, s. 297-307.

Bikowska K., Web 2.0 w bibliotekach Olsztyna, „Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski”, [online], 2011, nr 3/4 [dostęp: 2014-10-23]. Dostępny w World Wide Web: http://www.wbp.olsztyn.pl/bwm/bwm_3-4_2011/web.html.

Casey M., Working towards a definition of library 2.0. In LibraryCrunch [online], 2005 [dostęp: 2014-10-23]. Dostępny w World Wild Web: http://www.librarycrunch.com/2005/10/working_towards_a_definition_o.html.

Casey M. E., Savastinuk L. C., Library 2.0: a guide to participatory library service, Medford 2007.

Cisek S., Metoda analizy i krytyki piśmiennictwa w nauce o informacji i bibliotekoznawstwie w XXI wieku, „Przegląd Biblioteczny”, 2010, nr 3, s. 273-284.

Cooke A. N., Professional development 2.0 for librarians: developing an online personal learning network, „Library Hi Tech News”, 2012, Vol. 29, nr 3, s. 1-10.

Eliott N., Probets S., Is there a second life for librarians?, „The Electronic Library”, 2011, Vol. 29, nr 3, s. 354-366.

Garaufallou E., Charitopoulou V., The use and awarenees of Web 2.0 tools by Greek LIS students, “New Library World”, 2011, Vol. 112, nr 11/12, s. 490-498.

Gill Ph. (oprac.), Działalność bibliotek publicznych: wytyczne IFLA/UNESCO, Warszawa 2002.

Gmiterek G., Biblioteka w środowisku społecznościowego Internetu: biblioteka 2.0, Warszawa 2012.

Gmiterek G., Library 2.0: możliwości zastosowania Web 2.0 w bibliotekach polskich, „EBIB”, [online], 2007, nr 4 [dostęp: 2014-10-23]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.info/2007/85/a.php?gmiterek.

Gogiel-Kuźmicka A., Sidorczuk A., Technologie informacyjno-komunikacyjne w bibliotekach technicznych szkół wyższych w Polsce. In Matwiejczuk W., Szewczyk-Kłos D. (red.), Unowocześnianie organizacji i metod pracy bibliotek w świetle zmieniających się potrzeb czytelników, Opole, 2012, s. 147-171.

Górska A., Tagowanie kontrolowane – oksymoron czy przyszłość języków informacyjno-wyszukiwawczych, „Zagadnienia Informacji Naukowej”, 2012, nr 2, s. 6-17.

Gresham E., Higgins S., Improving browsability of archive catalogues using Web 2.0, “Library Review”, 2012, Vol. 61, nr 5, s. 309-326.

Hendricks A., Bloggership, or is publishing a blog scholarship? A survey of academic librarians, “Library Hi Tech”, 2010, Vol. 28, nr 3, s. 470-477.

Hsiu-Chia Ko, Chun-Po Yin, Feng-Yang Ku, Exploring individual communication power in the blogosphere, “Internet Research”, 2008, Vol. 18, nr 5, s. 541-561.

Jarska L. M., Internetowe forum dyskusyjne –platforma informacyjna i komunikacyjna między bibliotekarzami a czytelnikami. In Matwiejczuk W., Szewczyk-Kłos D. (red.), Unowocześnianie organizacji i metod pracy bibliotek w świetle zmieniających się potrzeb czytelników, Opole, 2012, s. 247-271.

Jaskowska B., Nadal użytkownik czy może już prosument? Biblioteka w kulturze konwergencji, „Bibliotekarz”, 2009, nr 2, s. 2-6.

Kamińska J., Żołędowska-Król B. (red.), Jakość usług bibliotecznych w społeczeństwie informacyjnym, Warszawa 2009.

Klich A., Społeczności wirtualne w promocji bibliotek, „Poradnik Bibliotekarza”, 2011, nr 11, s. 3-7.

Kotuła S. D., Od Web1.0 do biblioteki 2.0, „Zagadnienia Informacji Naukowej”, 2008, nr 1, s. 27-34.

Loving M, Ochoa M., Facebook as a classroom management solution, “New Library World”, 2011, Vol. 112, nr 3/4, s. 121-130.

Marty P. F., My lost museum: user expectations and motivations for creating personal digital collections on museum websites, “Library & Information Science Research”, 2011, Vol. 33, nr 3, s. 211-219.

Maxymuk J., Blogs, „The Bottom Line: Managing Library Finances”, 2005, Vol. 18, nr 1, s. 43.

Mon L., Randeree E., On the boundaries of reference services: questioning and Library 2.0, “Journal of Education for Library and Information Science”, 2009, Vol. 50, nr 3, s. 164-175.

Ngueylyn L.C., Partridge H., Edwards S. L., Towards an understanding of the participatory library, „Library Hi Tech", 2012, Vol. 30, nr 2, s. 335-346.

Oguz F., Holt M., Library blogs and user participation: a survey about comment spam in library blogs, “Library Hi Tech”, 2011, Vol. 29, nr 1, s. 173-188.

O'Reilly T., What is Web 2.0 [online], 2005 [dostęp: 2014-10-23]. Dostępny w World Wide Web: http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html.

Ostrowska D., Od Web 2.0 do Biblioteki 2.0, „Bibliotekarz”, 2008, nr 3, s. 10-13.

Pindlowa W., Technika w informacji naukowej. In Ścibor E. (red.), Informacja naukowa w Polsce : tradycja i współczesność, Olsztyn, 1998, s. 171-195.

Szajewski M., Using Wikipedia to enhance the visibility of digitized archival assets, “D-lib Magazine”, [online], 2013, Vol. 19, nr 3/4 [dostęp: 2014-10-23]. Dostępny w World Wide Web: dlib.org/dlib/march13/szajewski/03szajewski.html.

Torres-Salinas D. [et al.], State of the library and information science blogosphere after social networks boom: a metric approach, “Library and Information Science Research”, 2011, Vol. 33, nr 2, s. 168-174.

Witek D., Grettano T., Information literacy on Facebook: an analysis, “Reference Services Review”, 2012, Vol. 40, nr 2, s. 242-257.

Wojnarowicz S., Wirtualna przestrzeń Biblioteki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, „Folia Bibliologica”, 2009, Vol. 51, s. 81-91.
Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

ISSN 2299-565X