W cieniu "Wielkiej Digitalizacji" – najnowsze książki naukowe i podręczniki w politechnicznych bibliotekach cyfrowych

Jarosław Gajda

Abstrakt


Rozpoczęty w 2002 roku projekt Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa rozpoczął okres rozwoju bibliotek skupionych w Federacji Bibliotek Cyfrowych. O wielkości przedsięwzięcia świadczą imponujące zbiory zdigitalizowanego dziedzictwa narodowego, liczba bibliotek cyfrowych, wspólne narzędzie wyszukiwawcze oraz agregacja metadanych do obiegu światowego. Wiodącą rolę w procesie digitalizacji pełnią biblioteki naukowe polskich szkół wyższych. Od początku digitalizacji problemem dla bibliotek cyfrowych i repozytoriów były najnowsze publikacje naukowe i podręcznikowe.

W artykule dokonano przeglądu zasobów najnowszych publikacji naukowych i dydaktycznych w zbiorach cyfrowych politechnicznych szkół wyższych, dostępnych w nieograniczonym dostępie Open Access. Wskazano, że pełna integracja działalności wydawniczej z biblioteką cyfrową, która realizowana jest w Politechnice Lubelskiej, to najbardziej skuteczne rozwiązanie w celu budowania kompletnych i w pełni dostępnych zasobów naukowych oraz dydaktycznych szkół wyższych.


Słowa kluczowe


biblioteki cyfrowe; otwarty dostęp do zbiorów; wydawnictwa akademickie; książki naukowe; podręczniki akademickie; publikacje cyfrowe;

Pełny tekst:

PDF


Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

ISSN 2299-565X