Biblioteki cyfrowe Ośrodka KARTA jako narzędzie do prezentacji zbiorów archiwistyki społecznej

Ewa Kołodziejska, Małgorzata Kudosz, Maciej Wyrwa

Abstrakt


Artykuł omawia projekty realizowane przez Ośrodek KARTA, mające na celu udostępnianie materiałów archiwalnych w Internecie: Bibliotekę Cyfrową Ośrodka KARTA, Bibliotekę Cyfrową sieci Cyfrowych Archiwów Tradycji Lokalnej i Bibliotekę Cyfrową Międzynarodowego Archiwum Białoruskiego. Opis każdego projektu zawiera jego genezę, informacje dotyczące realizacji, tj. dane liczbowe określające wielkość zasobu biblioteki cyfrowej, jej zawartość merytoryczną, plany dalszego rozwoju. Ponadto zostały omówione trudności, jakie napotyka Ośrodek KARTA w trakcie prowadzonych projektów oraz problemy, z którymi stykają się użytkownicy bibliotek cyfrowych.


Słowa kluczowe


biblioteka cyfrowa; archiwum; archiwalia; dLibra; digitalizacja;

Pełny tekst:

PDF


Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

ISSN 2299-565X