"Biblioteka w świecie cyfrowym. Kultura - edukacja - wychowanie informacyjne". Krajowa konferencja naukowa, Sucha Beskidzka, 17 maja 2013 roku

Hanna Batorowska, Krzysztof Sobkowiak, Dorota Witczak

Pełny tekst:

PDF KONFERENCJA-PLAKAT


Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

ISSN 2299-565X