"Prace Monograficzne" - seria wydawnicza Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w latach 1963-2012

Katarzyna Mól

Abstrakt


Prace Monograficzne Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie publikowane są od 1963 roku. Periodyk szybko stał się, obok “Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis”, jednym z najważniejszych wydawnictw Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Artykuł prezentuje charakterystykę Prac Monograficznych, w tym wielkość, treść, opis dodatkowych numerów, układ strony i projekt graficzny. Głównym celem Prac Monograficznych jest prezentacja prac naukowych z różnych dziedzin, napisanych przez polskich autorów, przede wszystkim z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ale także przez autorów z innych ośrodków badawczych.

 

 

 


Słowa kluczowe


wydawnictwo akademickie; monografie; Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie;

Pełny tekst:

PDF


Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

ISSN 2299-565X