YouTube jako archiwum wideo oraz kanał masowej komunikacji polskich bibliotek akademickich

Beata Langer

Abstrakt


W chwili obecnej serwis społecznościowy YouTube jest jednym z najważniejszych filarów współczesnej kultury i metakultury. Pojawił się w Stanach Zjednoczonych w 2005 roku. Współcześnie stanowi on potężne narzędzie, doskonale funkcjonujące w kulturze popularnej. Można powiedzieć, że YouTube jest już częścią głównego nurtu mediów.

Wspomniany serwis wśród swoich licznych funkcji odgrywa m.in. rolę narzędzia edukacyjnego, źródła informacji oraz promocji i jako taki bywa również wykorzystywany przez biblioteki.

Poruszony problem wiąże się ze zbadaniem rodzaju materiałów umieszczanych przez biblioteki w serwisie (gatunki i rodzaj treści). Istotne pytanie brzmi: jak polskie biblioteki transmitują siebie w eterze? Jakie narzędzia wykorzystują, do jakiej liczby osób dzięki temu trafiają? YouTube jest obszarem kultury uczestnictwa, warto więc zadać sobie również pytanie na ile serwis współtworzą użytkownicy omawianych bibliotek. Dla jakich odbiorców przeznaczone są określone treści i czy w związku z tym występują interakcje?

Do badania wytypowano polskie biblioteki akademickie wg określonych kryteriów: miasta wojewódzkie, wielkość i typ uczelni. Omówiono również kwestię popularności określonych materiałów: najczęściej oglądane, ulubione, najczęściej komentowane.

Istotny problem to obecność samodzielnych, oficjalnych kanałów bibliotecznych w serwisie oraz liczba ich subskrypcji, a także indywidualnych wyświetleń poszczególnych filmików zamieszczanych w kanale.


Słowa kluczowe


YouTube; polskie biblioteki uniwersyteckie;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


GemiusAudience [online], 2014 [dostęp: 2014-03-04]. Dostępny w World Wide Web: http://www.audience.gemius.pl.

Głombiowski K., Książka w procesie komunikacji społecznej, Wrocław 1980.

Informacje. In YouTube [online], 2014 [dostęp: 2014-03-04]. Dostępny w World Wide Web: http://www.youtube.com/t/about_youtube.

Kosmalska B., Telewizja a globalizacji kultury. In Sokołowski M. (red.), Media i społeczeństwo : nowe strategie komunikacyjne, Toruń, 2008, s. 203-203.

Metoda badania. In GemiusAudience [online], 2014 [dostęp: 2014-03-04]. Dostępny w World Wide Web http://www.audience.gemius.pl/pages/display/metodabadania.

„Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej”, [online], 2012, s. 323 [dostęp: 2014-03-04]. Dostępny w World Wide Web: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/RS_rocznik_statystyczny_rp_2012.pdf.

Statystyki. In YouTube [online], 2014 [dostęp: 2014-03-04]. Dostępny w World Wide Web: http://www.youtube.com/yt/press/pl/statistics.html.

YouTube. In Wikipedia [online], 2014 [dostęp: 2014-03-04]. Dostępny w World Wide Web: http://pl.wikipedia.org/wiki/YouTube.
Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

ISSN 2299-565X