Problemy przechowywania danych cyfrowych w bibliotekach

Dorota Witczak, Krzysztof Sobkowiak

Abstrakt


W artykule przedstawiono problemy z przechowywaniem danych cyfrowych w bibliotekach, które są nie tylko nabywcami danych, ale i ich wytwórcami. Przybliżono wybrane światowe i polskie projekty bezpiecznej i długoterminowej archiwizacji. Zwrócono uwagę na konieczność wypracowania ogólnopolskiej strategii i procedur właściwego przechowywania i zarządzania cyfrowymi zasobami, aby zapewnić im długoterminową użyteczność oraz znacząco obniżyć koszty wieczystej archiwizacji.

Słowa kluczowe


biblioteki; dane cyfrowe; nośniki danych; formaty plików; przechowywanie danych cyfrowych; archiwizacja Internetu; długoterminowa archiwizacja; projekty archiwizacji danych cyfrowych; Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa; PLATON – Platforma Obsługi Nauki;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brzeźniak M., Usługa Powszechnej Archiwizacji i jej zastosowanie w bibliotekach naukowych dla zabezpieczenia i archiwizacji danych, „EBIB”, [online], 2010, nr 6 [dostęp: 2014-03-10]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.pl/2010/115/a.php?brzezniak.

Januszko-Szakiel A., Długoterminowa archiwizacja zasobów cyfrowych dla polskich bibliotek (program), „Przegląd Biblioteczny”, 2011, z. 2, s. 21-46.

Januszko-Szakiel A., Długoterminowa archiwizacja zasobów cyfrowych w świadomości pracowników polskich bibliotek [online], 2009 [dostęp: 2014-03-10]. Dostępny w World Wide Web: http://lib.psnc.pl/Content/370/11-Januszko-ER.pdf.

Januszko-Szakiel A., Nowy wymiar zabezpieczania elektronicznych zasobów, „EBIB”, [online], 2010, nr 6 [dostęp: 2014-03-10]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.pl/2010/115/a.php?januszko.

Januszko-Szakiel A., Wiarygodność archiwów cyfrowych, „Przegląd Biblioteczny”, 2009, z. 3, s. 325-347.

Lorie R. A., Long-term archiving of digital information [online], 2000 [dostęp: 2014-03-10]. Dostępny w World Wide Web: http://domino.watson.ibm.com/library/CyberDig.nsf/papers/BE2A2B188544DF2C8525690D00517082/$File/RJ10185.pdf.

Nelson S., Profesjonalne tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych, Gliwice 2012.

PIONIER Magazine : Polish Optical Internet [online], 2011, nr 1 [dostęp: 2014-03-10]. Dostępny w World Wide Web: http://www.pionier.net.pl/magazine/pl/artykuly/1365/PLATON_specjalnie.html.

Platforma Obsługi Nauki PLATON [online], 2014 [dostęp: 2014-03-10]. Dostępny w World Wide Web: http://www.platon.pionier.net.pl/online.

Witczak D., Sobkowiak K., Panaś K., W oczekiwaniu na PLATONa : współpraca Pedagogicznej Biblioteki Cyfrowej z Akademickim Centrum Komputerowym Cyfronet AGH w zakresie długoterminowej archiwizacji danych. In Januszko-Szakiel A. (red.), Wokół zagadnień trwałej ochrony zasobów cyfrowych, Kraków, 2013, s. 89-99.
Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

ISSN 2299-565X