Wizualizacja działań edukacyjnych biblioteki szkolnej w cyfrowym świecie informacji

Izabela Rudnicka

Abstrakt


Rewolucja technologiczna w komunikacji, w nowych formułach przekazu, w mnogości aplikacji – fascynuje, dając ogromne możliwości, wiele nadziei - przynosi ze sobą także wiele niewiadomych. Sondowanie potrzeb edukacyjnych, metod pracy, sposobów inspirowania ucznia, to nieodzowny krok w kierunku zastosowania nowych technologii w konkretnych działaniach, tworzonych programach i projektach, to także istotny element konwencji cyfrowej szkoły.

Olbrzymi udział obrazu (i obrazowania) w komunikacji grupowej oznacza, że alfabetyzm wizualny jest w takim samym stopniu niezbędny do uzyskiwania informacji, operowanie nią, jej wykorzystywania oraz przesyłania, jak umiejętność czytania. Coraz częściej stykamy się z tworzeniem wspólnej przestrzeni edukacyjnej ucznia, szkoły, biblioteki. Warto uświadomić sobie, co jest wyrazem aktualnych przyzwyczajeń młodego pokolenia. Jak wdrożyć do aktywności czytania, a co za tym idzie, analitycznego myślenia, niezbędnego uczniowi w uczeniu się i samokształceniu?

Liternet, powszechne nauczanie online (MOOC), platformy edukacji w sieci (od oficjalnych po społecznościowe) - jako nowe zjawiska sieciowe, najbardziej skutecznie ilustrują zakres funkcjonowania uczenia się. Także obraz miejsca literatury i związanych z nią innych form pracy, w szerokich społecznościach związanych z internetową twórczością i odbiorem - ulega przeobrażeniom. Powszechnie dostępne wizualne informacje (w tym infografiki), wsparte ciekawymi aplikacjami, dostępnymi również w sprzęcie mobilnym, rozwijają zainteresowania literaturą, jej nowymi formami prezentacji i odbioru.

Rozwój technologii informacyjnych, a zwłaszcza tych wizualnych, ponownie spowodował zwracanie się myśli ludzkiej do komunikacji wizualnej, jej zasad i języka. Coraz częściej mówimy o konieczności edukacji dla bycia i działania w przestrzeni wizualnej, a dalej nawet do budowania języka takiej komunikacji. Współczesne spojrzenie na edukację, uwzględniające znaczenie mediów cyfrowych, owocuje włączeniem technologicznych, wizualnych i komunikacyjnych umiejętności do programów kształcenia tradycyjnych dziedzin szkolnych i poszerzenia działań bibliotek.

 


Słowa kluczowe


cyfryzacja informacji; edukacja; wizualizacja; technologie web 2.0; biblioteki szkolne; metody i narzędzia uczenia się; alfabetyzm wizualny;

Pełny tekst:

PDF PREZENTACJA

Bibliografia


Ciesielska-Kruczek R., Górny I., ARTETEKA, „Biblioteka i Edukacja”, [online], 2013, nr 3 [dostęp: 2014-03-04]. Dostępny w World Wide Web: http://www.bg.up.krakow.pl/bie/?p=1884.

Dylak S., Alfabetyzacja wizualna jako kompetencja współczesnego człowieka [online], 2012 [dostęp: 2014-03-04]. Dostępny w World Wide Web: https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/bitstream/10593/6035/1/Visual-literacy-M-E-K-2012.pdf.

Edukacja medialna [online], 2014 [dostęp: 2014-03-04]. Dostępny w World Wide Web: http://edukacjamedialna.edu.pl/lekcje/#korzystanie-z-informacji.

Młodzi i media : nowe media a uczestnictwo w kulturze: Raport Centrum Badań nad Kulturą Popularną SWPS [online], 2010 [dostęp: 2014-03-04]. Dostępny w World Wide Web: http://bi.gazeta.pl/im/6/7600/m7600446.pdf.
Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

ISSN 2299-565X