Regulacje prawne w bibliotekarstwie polskim. Bibliografia za lata 2010 – 2013 (w wyborze)

Monika Polak

Pełny tekst:

PDF


Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

ISSN 2299-565X